Bělorusko

Turistická víza

Turistická víza

Vízum do Běloruska

Jak na víza do Běloruska?

Bělorusko s účinností od 26. 03. 2020 zavedlo povinnou 14denní karanténu pro všechny osoby přijíždějící do Běloruska ze zemí s výskytem onemocnění COVID-19. Karanténa se nevztahuje na cestující v tranzitním prostoru Národního letiště Minsk. Čeští občané, kteří budou při návratu do ČR cestovat přes Národní letiště Minsk, tudíž nesmí opustit tranzitní prostor letiště. V opačném případě na ně bude uvalena povinná 14denní karanténa, během které jim nebude umožněno opustit Bělorusko.

Od 27. srpna 2018 platí bezvízový vjezd do Běloruska. Platí pro občany 80 států, je na 30 dní a platí pro přílety na mezinárodní letiště v Minsku. Stanovený postup bezvízového pohybu přes letiště neplatí pro cestující, kteří přiletí do Běloruska z Ruské federace, a také plánující odletět do letišť Ruské federace (tyto lety jsou vnitřní, hraniční kontrola se u nich neuskutečňuje).
 • Nařízení se vztahuje na občany Evropské unie, USA, Kanady, Austrálie a dalších států. 

Pro bezvízový vstup do Běloruska na 30 dní potřebujete tyto dokumenty:​

 • Platný pas, nebo jiný jeho nahrazující doklad, určený pro cestování do zahraničí
  • doba platnosti pasu musí nejméně o 90 dní překračovat datum plánovaného návratu cestujícího z území Republiky Bělorusko
 • Peníze: na každý den pobytu částku v cizí měně nebo běloruských rublech, ekvivalentní minimálně dvěma bázovým hodnotám v zahraniční měně nebo běloruských rublech (v přepočtu přibližně 120 EUR na 5 dní), na dobu do 30 dní 50 bázovým hodnotám (v přepočtu přibližně 720 EUR na 30 dní)
 • Cestovní pojištění platné v Republice Bělorusko (požadavky na pojištění)

Další možnosti víz

Vyřídíme pro vás nejen turistická víza do Běloruské republiky, ale i víza služební a tranzitní. Maximální doba pobytu na všechny druhy víz je 90 dnů za rok. Doba skutečného pobytu se sčítá u všech druhů víz vydaných v jednom kalendářním roce. Pokud potřebujete víc informací, napište nám na info@viza.cz.

Pozor! V souvislosti s dohodou mezi Ruskou federací, Běloruskem a Kazachstánem o Celní unii, jsou všechny lety mezi těmito zeměmi považovány za vnitrostátní. To znamená, že hraniční a pasová kontrola bude prováděna pouze v jedné z těchto zemí. Z tohoto důvodů jsou cestující, kteří cestují do Běloruska nebo Kazachstánu s přestupem v Rusku, povinni vyřídit si tranzitní vízum.

Služební víza

Služební víza do Běloruska

 • pro Čechy platí služební krátkodobé (pro jeden nebo dva vstupy) vízum do 30 dnů
 • pro krátkodobé vízum pozvání nepotřebujete
 • dá se vyřídit i vízum s platností do 90 dnů a na 1 rok (vícevstupní s pozváním)
 • vyřízení trvá 8 dní
 • můžete si nechat žádost vyřídit i expres do 3 dnů

Pro vyřízení služebního víza do Běloruska potřebujete tyto dokumenty:

 • platný cestovní pas, který bude platit ještě šest měsíců po plánovaném odjezdu z Běloruska
 • vyplněný formulář 
 • jednu fotografii
 • pokud žádáte o služební vízum s platnosti nad 30 dnů (maximálně do 90 dnů) musí partnerská běloruská organizace napsat pozvání do speciálního formuláře a poslat kopii na ambasádu faxem na číslo 00420 233 540 925
 • pokud žádáte o vízum s platnosti do 30 dnů, konzulát nevyžaduje zvací dopis
 • jestli potřebujete služební vízum s platností delší než 90 dnů (maximálně jeden rok) musíte navíc doložit originál dopisu partnerské běloruské organizace (na hlavičkovém papíře, s podpisem statutárního zástupce a s kulatým razítkem), ve kterém žádá o udělení víza (uveďte přesná data platnosti) pro konkrétní osobu (nezapomeňte na jméno a příjmení, datum a místo narození, číslo pasu a do kdy je platný)
 • také budete potřebovat originál výpisu zvoucí běloruské organizace z rejstříku právnických a fyzických osob Běloruské republiky (obdoba českého obchodního rejstříku)
 • a kopii smlouvy o spolupráci nebo kontraktu mezi běloruskou právnickou osobou a českou právnickou nebo fyzickou osobou
 • nebo kopii zakládací listiny potvrzující, že osoba, která žádá o vízum, je členem statutárního orgánu běloruské organizace. Na kopii smlouvy musí být originální razítko české firmy s podpisem a v ruštině rukou dopsáno, že kopie je shodná s originálem
 • originál vysílacího dopisu české organizace, která uzavřela smlouvu s běloruskou partnerskou organizací, potvrzující, že žadatel o vízum je zaměstnancem české firmy (na hlavičkovém papíře, s podpisem statutárního zástupce a razítkem)
 • kopii smlouvy o cestovním pojištění a kartičku pojišťovny, ve smlouvě musí být uvedeno jméno cestujícího, stát pojištění: Bělorusko (nikoliv Svět, ani Evropa), pojistná částka musí být v minimální hodnotě 10 000 eur

Tranzitní víza

Tranzitní víza do Běloruska

 • tranzitní vízum do Běloruska vám vyřídíme za 8 dní
 • můžete podat expresní žádost a vízum budete mít za 3 dny
 • tranzitní vízum má platnost 48 hodin a platí pro jeden vstup

Pro vyřízení tranzitního víza do Běloruska potřebujete tyto dokumenty:

 • cestovní pas platný minimálně šest měsíců po plánovaném odjezdu z Běloruska
 • vyplněný formulář (musí být vytištěn oboustranně na jeden list)
 • jednu fotografii
 • kopii víza cílového státu, pokud má Česká republika s cílovým státem bezvízový styk, je nutné doložit letenku a potvrzení o rezervaci ubytování 

Další informace

Platnost víza

30 dní turistické vízum
30 dní služební bez pozvání
90 dní služební s pozváním
48 hodin tranzitní vízum

Doba vyřízení

8 dní
3 dny expresně

Cena víza

od 1 500 Kč

Cena se odvíjí od typu víza, platnosti, počtu vstupů, rychlosti vyřízení, národnosti a dalších parametrů. Konzulární poplatek může bez předchozího upozornění zastupitelský úřad změnit. Cena je konečná a zahrnuje konzulární, bankovní i servisní poplatky. Pokud potřebujete další informace, formuláře i kompletní aktuální ceník, rádi vám je pošleme. Kontaktujte nás.

Servisní poplatek hradí služby, které nenabízí zastupitelský úřad, například vyplnění formuláře, kurýrní službu a další. Přesná částka se liší podle aktuálních administrativních požadavků ambasády. 

Portál Viza.cz není oficiálním zastoupením zastupitelského úřadu žádné konkrétní země.

Žádost o bližší informace

A nebo chcete jen položit otázku?

Pole jméno a příjmení je povinné
Pole telefon je povinné
Pole e-mail je povinné
Pole státní příslušnost je povinné
Pole pobyt od je povinné
Pole pobyt do je povinné
Bez souhlasu není možné formulář odeslat