Čína

Turistická víza

Turistická víza

Vízum do Číny

Jak na víza do Číny?

Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje, že v souvislosti s šířením koronaviru (COVID-19) vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR dne 3. února 2020 ochranné opatření, kterým se od neděle 9. února 2020 až do odvolání zakazují všechny přímé lety z Číny na všechna mezinárodní letiště v České republice.

Ačkoli na území Číny dochází postupně k uvolňování dopravy a cestování pro místní občany, na druhé straně jsou čínskými úřady přijímána další výrazná opatření k omezení šíření koronaviru při zpětném návratu čínských občanů a cizinců na území Číny. Dne 26. 3. 2020 přijala čínská vláda rozhodnutí výrazně omezit počet mezinárodních letů, které platí od 29. 3. 2020 a stanoví, že čínské nebo zahraniční aerolinie mohou uskutečnit pouze jeden let z/do určité země 1x týdně za podmínky 75 % kapacitního naplnění svých letů.

S platností od půlnoci dne 28. března 2020 čínské orgány rozhodly o dočasném pozastavení vstupu do ČLR držitelů platných víz nebo povolení k pobytu, zákaz se týká i všech typů bezvízového tranzitu. Výjimku z tohoto dočasného opatření mají pouze držitelé diplomatických a služebních pasů, zvláštních (courtesy) víz a držitelé víz typu C (posádky lodí, letadel a řidiči vozů dálkové dopravy). Cizinci, kteří potřebují cestovat do Číny za nezbytnými ekonomickými, obchodními, vědeckými nebo technologickými aktivitami nebo z důvodu naléhavé humanitární potřeby si mohou požádat na Velvyslanectví ČLR v Praze o vystavení nových víz, na která jim bude vstup do ČLR umožněn.

Vzhledem ke všem výše uvedeným preventivním opatřením ze strany čínských úřadů doporučuje MZV ČR necestovat do Číny, pouze v nezbytně nutných případech a teprve poté, až budete mít vyřízeno nové platné vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu. Víza a povolení k pobytu vydaná do 26. 3. 2020 jsou dočasně suspendována, na tato víza nebude vstup do Číny od 28. 3. 2020 umožněn. V případě, že se v Číně zdržujete a zamýšlíte odcestovat, MZV ČR doporučuje zvážit odcestování ze země v co nejkratší době, než budou zavedena další možná restriktivní opatření.

Dne 26. 3. 2020 přijala vláda ČLR další výrazná opatření k omezení šíření koronaviru při zpětném návratu čínských občanů a cizinců na území ČLR.

V souladu s čínskými příslušnými právními předpisy a mezinárodní běžnou praxí pověřuje Velvyslanectví ČLR v ČR počínaje dnem 18. října 2019 Chinese Visa Application Service Center k pořizování otisků deseti prstů všech žadatelů o vízum, včetně českých občanů.

Od výše uvedeného požadavku jsou osvobozeny následující kategorie žadatelů:

 • Žadatelé mladší 14 let nebo starší 70 let;
 • Žadatelé cestující s diplomatickými pasy, žadatelé cestující se služebními pasy jako členové delegace, která je vedena osobou ve služebním postavení náměstka ministra a výše a cestuje na pozvání Ústřední vlády ČLR, dlouhodobě služebně vyslané osoby cestující se služebními pasy;
 • Žadatelé, kteří žádají o vydání nového čínského víza a byly jim během posledních pěti let sejmuty otisky prstů na stejném čínském Velvyslanectví nebo Vízovém centru a kteří používají stejný pas;
 • Žadatelé, kteří v důsledku vrozeného postižení, úrazu apod. nemají papilární linie ani na jednom z deseti prstů nebo je u nich pořízení sejmutí otisku alespoň jednoho z deseti prstů fyzicky nemožné.

Je možné žádat přes naši společnost pod podmínkou, že se žadatel dostaví ve stanovený termín a čas k otiskům prstů do vízového centra společně s naším kolegou a poté vše ostatní vyřídíme.

V tomto případě bude nutné předem zaslat veškeré dokumenty, včetně pasu k nám do kanceláře, kdy provedeme kontrolu a teprve poté podáme žádost, aby proběhlo vše v pořádku a žadatel nemusel cestovat na vízové centrum vícekrát.

Pro více informací se obraťte prosím na viza@letuska.cz nebo 234 703 187.

Vyřídíme pro vás turistická i služební víza do Číny. Před cestou do Číny si raději ověřte, zda se podmínky pro cestování nezměnily. Pokud má žadatel v pase razítka států: Sýrie, Turecko, Írán, Irák, Tunisko, Egypt, Jemen, Libye, Afghánistán nebo Pákistán – bude jeho žádost více a déle prověřována a je pravděpodobné, že bude pozván k osobnímu pohovoru. Proto doporučujeme vyřídit pro čínská víza zvláštní pas. 

Specialisté našeho vízového oddělení mají vždy aktuální informace a rádi vám poradí, kontaktovat je můžete na adrese info@viza.cz

Proces vydávání víz do ČLR je nepředvídatelný. Z toho důvodu doporučujeme žádat o vízum s dostatečným předstihem, optimálně jeden měsíc před odletem. 

Turistická víza do Číny

 • Turistické vízum vám rádi vyřídíme, klikněte prosím na tlačítko v pravé části stránky.
 • Konzulární úředník si může vyžádat dodatečné podklady k žádosti.
 • Vyřízení žádosti trvá minimálně 1 týden, expresně vyřídit žádost nelze.

Pro vyřízení turistického víza do Číny potřebujete tyto dokumenty:

 • cestovní pas, platný ještě 6 měsíců po skončení platnosti požadovaného čínského víza,
 • vyplněný online vízový formulář na adrese zde,
 • kliknete na "QUICK ACCES",
 • dále kliknete na "NEW APPLICATION FORM",
 • do formuláře nahrajete fotografii pasového formátu - bílé pozadí, bez brýlí
 • stejnou fotografii je potřeba dodat v tištěné formě,
 • po vyplnění formulář vytisknout,
 • 2x podepsat na určených místech,
 • kopii přední strany pasu s osobními údaji,
 • podrobný itinerář cesty po Číně (podle časového sledu, místa, pamětihodnosti a podobně, případně informace o zajištěném ubytování),
 • rezervaci zpáteční letenky (pokud cestujete jinak než letadlem, předložíte příslušné vysvětlení a potvrzení) konzulární pracovník si může vyžádat již zakoupenou letenku,
 • rezervaci ubytování (případně zvací dopis od kontaktní osoby v Číně obsahující informace o zajištěném ubytování),
 • při návštěvě přátel potřebujete zvací dopis od kontaktní osoby v Číně, který musí obsahovat i kontakty, pokud je kontaktní osobou čínský občan, je k dopisu třeba přiložit kopii jeho občanského průkazu či pasu; pokud je kontaktní osobou cizí státní příslušník žijící v Číně, je k dopisu třeba přiložit kopii jeho pasu a kopii jeho platného víza/povolení k pobytu v Číně,
 • nezaměstnaní musí mít potvrzení z úřadu práce a výpis zůstatku na účtu,
 • žadatelé, kteří se aktivně účastní sportovní akce, musí dodat oficiální pozvání "Invitation Letter of Duly Authorized Unit" nebo zvací dopis od organizátora úředně potvrzený dopisem "Confirmation Letter of Invitation" a potvrzení o rezervaci zpáteční letenky,
 • nezletilé děti musí dodat notářsky ověřený souhlas obou rodičů s vycestováním dítěte (byť s ním cestují), obsahující prohlášení rodičů o finančním zabezpečení nezletilého a ověřenou kopii rodného listu.

Služební víza

Služební víza do Číny

 • Konzulární úředník si může vyžádat dodatečné podklady k žádosti.
 • Vyřízení žádosti trvá minimálně 1 týden, expresně vyřídit žádost nelze.
 • Služební víza vyřídíme na jeden, dva i více vstupů.

Pro vyřízení služebního víza do Číny potřebujete tyto dokumenty:

 • cestovní pas, platný ještě 6 měsíců po skončení platnosti požadovaného čínského víza,
 • vyplněný online vízový formulář na adrese zde,
 • kliknete na "QUICK ACCES",
 • dále kliknete na "NEW APPLICATION FORM",
 • do formuláře nahrajete fotografii pasového formátu - bílé pozadí, bez brýlí
 • stejnou fotografii je potřeba dodat v tištěné formě,
 • po vyplnění formulář vytisknout,
 • 2x podepsat na určených místech,
 • kopii přední strany pasu s osobními údaji,
 • originál vysílacího dopisu v angličtině od české společnosti, která vás do Číny vysílá,
 • oficiální pozvání "Invitation Letter of Duly Authorized Unit" nebo zvací dopis od zvoucí organizace či společnosti na hlavičkovém papíře, psaný v čínském jazyce, který musí obsahovat následující informace: (I) informace o žadateli: jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu. (II) informace o návštěvě žadatele: účel návštěvy Číny, časové rozmezí návštěvy, místo návštěvy, vztahy mezi žadatelem a zvoucí organizací nebo společností, způsob finančního krytí návštěvy, (III) informace o zvoucí organizaci nebo společnosti: název zvoucí organizace nebo společnosti, telefonní číslo, adresa, datum vystavení zvacího dopisu, razítko, celé jméno a podpis odpovědné osoby ze zvoucí organizace nebo společnosti,
 • žadatelé, kteří se účastní veletrhu Canton Fair, musí mít zvací dopis vydaný organizátorem veletrhu,
 • žadatelé, kteří se aktivně účastní sportovní akce, musí dodat oficiální pozvání "Invitation Letter of Duly Authorized Unit" nebo zvací dopis od organizátora úředně potvrzený dopisem "Confirmation Letter of Invitation" a potvrzení o rezervaci zpáteční letenky.

 

Tranzitní víza

Tranzitní víza do Číny

Za běžné situace je cizí státní příslušník osvobozen od povinnosti žádat o vízum pro vstup do Čínské lidové republiky za splnění kterékoliv z následujících podmínek:

1. Přímý tranzit do 24 hodin

Cizí státní příslušník cestující mezinárodním letem s tranzitem přes Čínu je osvobozen od povinnosti žádat o vízum za podmínek, že jeho pobyt v tranzitním prostoru na letišti v Číně nepřesáhne 24 hodin. Cestující musí být držitelem platné navazující letenky s odletem do 24 hodin s potvrzenou rezervací místa.

*****V případě dotazů na tranzit přes více než jedno letiště v Číně se prosím spojte s imigračním úřadem na příslušných letištích v Číně.

2. 72hodinový bezvízový tranzit

Občané určitých zemí (viz níže), kteří jsou držiteli mezinárodního cestovního dokladu příslušné země a platné navazující letenky do třetí země nebo oblasti (včetně Hong Kongu a Tchaj-wanu) s odletem do 72 hodin a potvrzenou rezervací místa, mohou na určitých letištích v Číně vstoupit do země bez nutnosti žádat o vízum a mohou v příslušné oblasti bezvízového pobytu strávit dobu nepřesahující 72 hodin.

Seznam zemí, jejichž občané mohou využít 72hodinový bezvízový tranzit:

Země Schengenské smlouvy: Belgie, Česká Republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

Další země: Albánie, Argentina, Austrálie, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Brunej, Bulharsko, Černá Hora, Čile, Chorvatsko, Irsko, Japonsko, Kanada, Katar, Korejská republika, Kypr, Makedonie, Mexiko, Nový Zéland, Rumunsko, Rusko, Spojené arabské emiráty, Spojené státy, Srbsko, Singapur, Ukrajina, Spojené království.

Seznam letišť a oblastí pro bezvízový styk:

 1. Beijing Capital International Airport – město Peking
 2. Guangzhou Baiyun International Airport – provincie Guangdong
 3. Chengdu Shuangliu International Airport – město Chengdu
 4. Chongqing Jiangbei International Airport – město Chongqing
 5. Shenyang Taoxian International Airport – město Shenyang
 6. Dalian Zhoushuizi International Airport – město Dalian
 7. Xi'an Xianyang International Airport – město Xi'an a město Xianyang
 8. Guilin Liangjiang International Airport – město Guilin
 9. Kunming Changshui International Airport – město Kunming
 10. Xiamen Gaoqi International Airport – město Xiamen
 11. Wuhan Tianhe International Airport – město Wuhan
 12. Tianjin Binhai International Airport – město Tianjin
 13. Harbin Taiping International Airport – město Harbin
 14. Qingdao Liuting International Airport – provincie Shandong
 15. Changsha Huanghua International Airport – provincie Hunan

Odpovědi na často kladené dotazy týkající se 72hodinového bezvízového tranzitu

Otázka: Za jakých podmínek může cizinec žádat o 72hodinový bezvízový tranzit?

Odpověď: Za splnění tří podmínek:

 1. musí být občanem některé ze zemí, kterých se týká 72hodinový bezvízový tranzit,
 2. musí být držitelem platného cestovního dokladu své země a navazující letenky do třetí země (oblasti) s odletem do 72 hodin s potvrzeným datem a rezervací místa,
 3. musí cestovat do třetí země (oblasti) s tranzitem přes mezinárodní letiště v jednom z daných měst.

Otázka: Občané kterých zemí mohou žádat o 72hodinový bezvízový tranzit? Jak byly tyto země vybrány?

Odpověď: O bezvízový tranzit mohou žádat cestující z výše uvedených zemí. Seznam těchto zemí byl sestaven na základě situace týkající se vstupu a ubytování zahraničních návštěvníků v posledních letech.

Otázka: Jak mají cizinci, kteří splňují podmínky pro 72hodinový bezvízový tranzit, o tranzit žádat?

Odpověď: Cizinci, kteří splňují podmínky pro 72hodinový bezvízový tranzit, oznámí svůj úmysl požádat v Číně o bezvízový tranzit letecké společnosti zajišťující jejich přepravu do jednoho z daných měst. Imigrační orgány na letišti v Číně po ověření, že jsou splněny podmínky pro bezvízový tranzit, povolí vstup do země.

Otázka: Je možné žádat o 72hodinový bezvízový tranzit, pokud cestující v době vstupu do Číny ještě nemá zakoupenou letenku z Číny a plánuje letenku s odletem do třetí země do 72 hodin zakoupit až vstupu?

Odpověď: Podle předpisů musí cizinci ze zemí, které splňují podmínky pro 72hodinový bezvízový tranzit, v době žádání o tranzit již mít navazující letenku s potvrzeným datem a místem. To znamená, že již před vstupem do Číny je nutné mít zakoupenou letenku k odletu z Číny a cizinci, kteří letenku s odletem do 72 hodin zatím nemají, nemohou využít této politiky.

Otázka: Je této politiky možné využít, pokud cestující do jednoho z daných měst v Číně přiletí z určité země (oblasti) a má zpáteční letenku s potvrzeným místem a datem návratu do 72 hodin zpět do této země (oblasti)?

Odpověď: Podle předpisů se politika 72hodinového bezvízového tranzitu vztahuje na cizince ze stanovených zemí, kteří přes jedno z daných měst v Číně cestují tranzitem do třetí země nebo oblasti. Např. při tranzitu z New Yorku (USA) přes Peking zpátky do Los Angeles (USA) není této politiky možné využít.

Otázka: Může cizinec, který do Číny vstoupí na základě 72hodinového bezvízového tranzitu, opustit město, do kterého přicestoval, a cestovat do jiného města v Číně?

Odpověď: Cizinci, kteří do Číny vstoupí na základě 72hodinového bezvízového tranzitu, nesmí opustit správní oblast města, do kterého přicestovali. Pokud ze zvláštních důvodů potřebují dané město opustit, je nutné v souladu se zákonem nejdřív získat vízum na imigračním oddělení policie v daném městě.

Otázka: Co se stane, když cizinec, který do Číny vstoupí na základě 72hodinového bezvízového tranzitu, ze zvláštních důvodů nemůže Čínu opustit do 72 hodin?

Odpověď: Cizinci, kteří do Číny vstupují na základě 72hodinového bezvízového tranzitu, musí z Číny vycestovat včas. Pokud je ze zvláštních důvodů potřeba pobyt prodloužit nad 72 hodin, je v souladu se zákonem možné vycestovat až poté, co cizinec na imigračním oddělení policie obdrží odpovídající vízum.

Pokud si cizinec neopatří potřebné vízum, bude imigrační oddělení policie nebo úřad pohraniční kontroly postupovat podle zákona o cizincích pobývajících nelegálně v Číně. Pokud bude dotyčný při další cestě znovu žádat o 72hodinový bezvízový tranzit, má pohraniční kontrola právo jeho žádost zamítnout.

Otázka: Mohou cizinci, kteří do Číny vstoupili v Pekingu na základě 72hodinového bezvízového tranzitu, požádat o výstup z Číny přes letiště v Šanghaji nebo jiném městě?

Odpověď: Cizinci, kteří do Číny vstoupili na základě 72hodinového bezvízového tranzitu, nesmí opustit město, do kterého jim byl povolen vstup. Cizinci, kteří na základě 72hodinového bezvízového tranzitu vstoupili do Číny přes letiště v Pekingu (Beijing Capital Airport), musí Čínu opustit ve stanovené lhůtě opět z Beijing Capital Airport, tzn. vycestování přes letiště v Šanghaji nebo v jiném městě není možné.

Otázka: Je možné vstoupit do Pekingu vlakem přes vlakové nádraží Peking-Západ (Beijing West Railway Station) a během 72 hodin odcestovat letadlem?

Odpověď: Tato politika se v současné době vztahuje pouze na letiště, tzn. pro využití politiky 72hodinového bezvízového tranzitu v Pekingu je nutné vyřídit si imigrační formality pro tranzit na letišti Beijing Capital Airport.

Otázka: Kam se obrátit s případnými dalšími dotazy týkajícími se imigrační politiky?

Odpověď: S případnými dotazy se obraťte na imigrační orgány v Pekingu nebo Šanghaji nebo zanechte svůj dotaz v sekci policejních záležitostí na webových stránkách ministerstva veřejné bezpečnosti. Informační telefonní linka imigračního orgánu v Pekingu je 010-56095400, v Šanghaji 021-51105100. Webová stránka ministerstva veřejné bezpečnosti: www.mps.gov.cn.

3. 144hodinový bezvízový tranzit

Občané určitých zemí, kteří jsou držiteli mezinárodního cestovního dokladu příslušné země a platné navazující letenky či jízdenky do třetí země nebo oblasti (včetně Hong Kongu a Tchaj-wanu) s odletem/odjezdem během 144 hodin s potvrzenou rezervací místa, mohou v určitých místech vstoupit do země bez nutnosti žádat o vízum a mohou v příslušné oblasti bezvízového pobytu strávit dobu nepřesahující 144 hodin.

Seznam zemí, jejichž občané mohou využít 144hodinový bezvízový tranzit, je stejný jako seznam zemí pro 72hodinový bezvízový tranzit.

Oblasti bezvízového pobytu: město Šanghaj, provincie Jiangsu a provincie Zhejiang.

Osoby využívající 144hodinový bezvízový tranzit mohou pro vstup nebo výstup zvolit kterékoliv z daných míst: Shanghai Pudong International Airport, Shanghai Hongqiao International Airport, Shanghai Port International Cruise Terminal, WuSongKou International Cruise Terminal, Shanghai Railway Port nebo Nanjing Lukou International Airport, Hangzhou Xiaoshan International Airport.

*******Vzhledem k tomu, že podmínky 72hodinového a 144hodinového bezvízového tranzitu se mohou měnit, obracejte se v případě dotazů přímo na informační linky Imigračního oddělení Veřejné bezpečnosti ČLR:

Peking: 0086-10-56095400

Šanghaj: 0086-21-51105100

Kanton: 0086-20-32090088

Sečuán: 0086-28-86022116

4. Návštěva regionu Delta Perlové řeky

Držitelé pasů zemí udržujících diplomatické vztahy s Čínou jsou osvobozeni od povinnosti žádat o vízum, pokud se z Hong Kongu či Macaa vydají ve skupinách organizovaných registrovanými cestovními agenturami v Hong Kongu a Macau turisticky navštívit region Delta Perlové řeky (města Kanton, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen, Zhaoqing, Huzhou) na maximálně 6 dní.

5. Návštěva provincie Hainan

Držitelé běžných pasů níže uvedených zemí jsou osvobozeni od povinnosti žádat o vízum, pokud jsou členy mezinárodních turistických skupin organizovaných registrovanými cestovními agenturami v provincii Hainan, které byly schváleny Čínskou národní turistickou správou (China National Tourism Administration), a zdrží se maximálně 15 dní: Austrálie, Filipíny, Francie, Indonésie, Itálie, Korejská republika, Kanada, Malajsie, Německo, Nizozemí, Nový Zéland, Rakousko, Rusko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Spojené království, Spojené státy americké.

6. Občané Singapuru, Bruneje a Japonska

Držitelé běžných pasů Singapuru, Bruneje a Japonska jsou osvobozeni od povinnosti žádat o vízum, pokud navštíví (pevninskou) Čínu za účelem turistiky, obchodu, návštěvy přátel a příbuzných a vstoupí do Číny přes hraniční přechod a zdrží se maximálně 15 dní.

Pro občany těchto tří zemí je požadováno vízum za následujících okolností:

 1. Držitelé běžných pasů, kteří navštíví Čínu za účelem turistiky, obchodu, návštěvy přátel a příbuzných na dobu delší než 15 dní.
 2. Držitelé běžných pasů, kteří navštíví Čínu za účelem studia, zaměstnání, oficiální návštěvy, dlouhodobého pobytu či výběrového řízení.
 3. Držitelé diplomatických a úředních pasů.

7. APEC Business Travel Card

APEC Business Travel Card je považovaná za vícevstupní vízum platné tři roky. S touto kartou a příslušným pasem je držitel oprávněn vstupovat do Číny opakovaně po dobu tří let. Délka každého pobytu nemá překročit 2 měsíce.

8. Držitelé průkazu pobytu cizince

Cizí státní příslušníci, kteří navštěvují Čínu za účelem studia či zaměstnání a stálí zpravodajové z cizích zemí musí do 30 dnů od vstupu do Číny na místním úřadě Veřejné bezpečnosti zažádat o průkaz pobytu cizince (Aliens' Residence Card). V rámci doby platnosti průkazu mohou opakovaně vstupovat do Číny a opouštět Čínu bez potřeby žádat o další vízum.

Pozn.: Velvyslanectví ČLR v ČR nezaručuje, že za splnění některé z těchto podmínek bude vstup do ČLR bez víza skutečně vždy umožněn.

9. Výjimky z bezvízového styku týkající se studia, práce apod.

Podle Zákona o správě výstupu a vstupu na území Čínské lidové republiky a Nařízení o správě výstupu a vstupu cizinců na území Čínské lidové republiky s platností od 1. 9. 2013 musí občané zemí, jež s Čínou podepsaly vzájemné dohody o bezvízovém styku, v případě, že do Číny cestují za účelem práce, studia, sloučení rodiny, dlouhodobé návštěvy příbuzných či trvalého pobytu, tzn. v případech, kdy v Číně potřebují získat doklad o pobytu, jakož i žadatelé o post v Číně dlouhodobě přiděleného novináře, před vstupem do Číny zažádat o vízum typu Z, X1, Q1, S1, D nebo J1 a dané vízum získat.

Další informace

Platnost víza

3 měsíce s pobytem do 30 dní
vízum pro více vstupů s platností až 1 rok

Doba vyřízení

1 týden

Cena víza

S nákupem letenky od Letušky od 3 400 Kč

Cena se odvíjí od typu víza, platnosti, počtu vstupů, rychlosti vyřízení, národnosti a dalších parametrů. Konzulární poplatek může bez předchozího upozornění zastupitelský úřad změnit. Cena je konečná a zahrnuje konzulární, bankovní i servisní poplatky. Pokud potřebujete další informace, formuláře i kompletní aktuální ceník, rádi vám je pošleme. Kontaktujte nás.

Servisní poplatek hradí služby, které nenabízí zastupitelský úřad, například vyplnění formuláře, kurýrní službu a další. Přesná částka se liší podle aktuálních administrativních požadavků ambasády. 

Portál Viza.cz není oficiálním zastoupením zastupitelského úřadu žádné konkrétní země.

Žádost o bližší informace

A nebo chcete jen položit otázku?

Pole jméno a příjmení je povinné
Pole telefon je povinné
Pole e-mail je povinné
Pole státní příslušnost je povinné
Pole pobyt od je povinné
Pole pobyt do je povinné
Bez souhlasu není možné formulář odeslat