Aktuality

ČSA - otázky a odpovědi

Vydáno 31. 12. 2019 | Letuška.cz Redakce
Letuška informuje o nutnosti registrace pohledávky u leteckého dopravce ČSA.

FAQ – Často kladené otázky k insolvenčnímu řízení

Pas
  • Proč nemůže pohledávku přihlásit ASIANA/Letuska.cz?

Společnost ASIANA/Letuska.cz je pouze zprostředkovatelem prodeje letenek a zákazníkům umožňuje uzavřít s příslušným dopravcem smlouvu o letecké přepravě osob. Při vystavení letenky je platba poukázána letecké společnosti a refundace ceny letenky se vždy řídí podmínkami, které určuje dopravce/poskytovatel. Při zrušení letů má cestující nárok na vrácení zaplacené částky. Pokud tak nebylo ze strany ČSA doposud učiněno, je v případě nynějšího vyhlášení úpadku a v souladu s platným rozhodnutím soudu nutné, aby svou pohledávku do insolvenčního řízení přihlásil přímo držitel cestovního dokladu. Váš dříve podaný požadavek na refundaci nevyužitého dokladu byl společností ASIANA předán neprodleně ČSA, nicméně letecká společnost na žádost díky předchozím souvisejícím událostem nereagovala. Podání refundace prodejce není přihláškou do insolvence. Přihlásit pohledávku musí držitel/majitel dokladu prostřednictvím formuláře zveřejněného na stránkách insolvenčního rejstříku, viz odkaz zde.

  • Mám letenku vystavenou na let operovaný Smartwings (QS), přihlašuji také pohledávku do insolvenčního řízení s ČSA?

Na základě dřívějšího pokynu ze skupiny Smartwings agentury v ČR vystavují přepravní doklady pro lety operující společnostmi ČSA i Smartwings totožně s předčíslím 064 příslušejícím ČSA. Vzhledem k insolvenci ČSA je tak nutné přihlásit pohledávky i k dokladům vystaveným původně pro lety operované přímo Smartwings (všechny lety s identifikačním kódem QS). Zákazník v tomto případě přihlašuje nevyužité letenky na linky operované dopravcem ČSA (kód OK), tak i Smartwings (kód QS). Toto se může týkat i letů jiných dopravců, kdy byla letenka vystavena na doklad ČSA (064). Zkontrolujte si, zda letenka nese znaky – předčíslí 064 a označení Czech Airlines.

  • Lze původní nevyužitou letenku vyměnit za jinou, případně směnit za voucher?

V případě, že byste mohli v blízké době vycestovat do zahraničí, doporučujeme požádat o vystavení nové letenky. Změňte termín cesty, popřípadě proměňte hodnotu původní nevyužité letenky ve voucher, který můžete použit k nákupu přepravních dokladů na nadále plánované lety ČSA a Smartwings, a to i pro jinou osobu. Bližší podrobnosti rádi sdělí naši konzultanti.

  • Kde najdu informaci o hodnotě a čísle letenky?

Hodnotu letenky a její číslo najdete na daňovém dokladu (faktura).

  • Potřebuji pomoc s přihlášením pohledávky, je to možné?

Pokud se obáváte, že sami nezvládnete pohledávku do insolvenčního řízení přihlásit, nabízím