Aktuality

Letní video soutěž s Letuškou

Vydáno 24. 8. 2018 | Letuška.cz Redakce

Letní video soutěž s Letuškou

image

Rádi cestujete? Pořizujete si cestovní videa? Tak právě pro vás je naše letní soutěž.  

V prvním kole odborná porota vybere tři autory nejlepších videí, kteří poletí do Singapuru natočit další video.

Hlavní výhrou jsou dvě letenky do Los Angeles.

Kompletní pravidla níže.

Těšíme se na vaše videa.

Termín trvání soutěže

image

  • 1. kolo soutěže probíhá od 20. 08. 2018, 00:01 do 20. 09. 2018, 23:59.
  • Vyhlášení proběhne nejpozději do 11. 11. 2018 na festivalu Obzory.

Pravidla soutěže

image

Pravidla soutěže “Soutěž #letosletuskou na Instagramu o 2 letenky do Los Angeles“

Organizátor soutěže

ASIANA, spol. s r. o., Velflíkova 1430/8, 160 00 – Dejvice, IČO: 49704362 zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka C 22489, identifikační číslo 49704362 (dále jen “Pořadatel“)

  1. Obecná ustanovení
  1. ASIANA, spol. s r. o., Velflíkova 1430/8, 160 00 – Dejvice, IČO: 49704362 zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka C 22489, identifikační číslo 49704362 (dále jen “Pořadatel“), vyhlašuje na stránkách https://www.instagram.com/letuskacz/ (dále “Portál Instagram“), “Soutěž #letosletuskou na Instagramu o 2 letenky do Los Angeles“ (dále jen “Soutěž“).
  2. Soutěž probíhá na území České republiky, 1. kolo soutěže probíhá od 20. 08. 2018, 00:01 do 20. 09. 2018, 23:59. (Dále jen “Doba trvání Soutěže“). Pořadatel si vyhrazuje právo změnit dobu trvání Soutěže. Jakákoli změna bude oznámena všem (i potenciálním) účastníkům soutěže, a to způsobem, jakým byla pravidla vyhlášena.
  1. Účast v soutěži
  1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která má trvalý pobyt na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen “soutěžící“).
  2. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které nejsou občany České republiky, rovněž zaměstnanci Pořadatele, osoby těmto osobám blízké ve smyslu §22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a dále další osoby, které se svou činností podílí na této Soutěži.
  1. Mechanika soutěže
  1. K zapojení do Soutěže potřebuje Soutěžící interne