Aktuality

Obnovené cesty do Peru

Vydáno 1. 5. 2022 | Letuška.cz Redakce
Letuška představuje nové možnosti cestování.

Vstup do Peru

Peru

Pro nerezidenty je do Peru možné přicestovat s certifikátem o dokončeném očkování nebo negativním molekulárním PCR testem ne starším než 48hod. Pro rezidenty Peru platí od 1. 4. 2022 pro vstup povinnost prokázat se certifikátem o 3. posilovací dávce, nebo PCR testem. Dále od 1. 4. 2022 se pro vstup do uzavřených veřejných prostor od rezidentů 18+ vyžaduje certifikát o posilující 3. dávce očkování proti COVID19, pro nerezidenty platí pouze povinnost dokončeného očkování, PCR test se v žádném případě neuznává. Doba platnosti očkovacího certifikátu je v Peru neomezená. Od 15. února jsou kompletně otevřeny pozemní hranice Peru. Od 1. května 2022 jsou zmírněná Covidová opatření.

Z hygienických důvodů se dočasně za trvání nouzového stavu pozastavilo udělování vstupních razítek do cestovních dokladů. Jako náhrada je zpřístupněna virtuální "Andská migrační průvodka" tzv. TAM, kde si cestující může snadno on-line ověřit registraci vstupu. Odkaz je pouze ve španělštině. 

Je zapotřebí znát:

1. typ dokumentu použitého pro vstup,

2. číslo dokumentu,

3. národnost pasažéra,

4. datum příjezdu.

Odkaz na aplikaci TAM.

Turisté cestující do Peru musí disponovat zpáteční letenkou (popř. rezervací o vycestování z Peru) s konkrétním datem. 

Příjezdový formulář

  • Cestující je povinen nejdříve 72 hodin před cestou vyplnit on-line formulář Elektronické zdravotní prohlášení
  • Vyplněný formulář je možné mít vytištěný nebo elektronicky.

Specifické podmínky na místě

Od 10. 12. 2021 je dočasně omezen vstup všem neočkovaným osobám starším 18 let do uzavřených veřejných prostor. Negativní test se nezohledňuje. Vstup je povolen pouze s certifikátem o dokončeném očkování a od 1. 4. 2022 je od REZIDENTŮ 18+ pro vstup do uzavřených veřejných prostor požadováno očkování posilující 3. dávkou. Od NEREZIDENTŮ se posilující dávka nevyžaduje.

  • Doporučujeme respektovat peruánská opatření – noční klid, nošení roušek, případná karanténa – za porušení hrozí pokuty.
  • Vstup do uzavřených veřejných prostor s dvěma chirurgickými rouškami NEBO jedním respirátorem KN95 nebo FFP2. 

Jednotlivé možnosti vstupu

Peru

Očkované a testované osoby

Aktuálně od 1. dubna 2022 je vstup do země (pro nerezidenty) podmíněn buď předložením očkovacího certifikátu s dokončeným očkováním (tj. od druhé dávky uplynulo alespoň 14 dní, v případě jedno-dávkového schématu je to 14 dní od podání dávky) nebo předložením negativního PCR testu ne staršího než 48 hod. Pro vstup do Peru (pro nerezidenty) není vyžadována 3. dávka očkování proti COVID19. Pro vstup do uzavřených veřejných prostor po celém území je 3. dávka vyžadována pouze od rezidentů. 

POZOR – Pro občany a rezidenty Peru ve věku 18+ platí pro vstup povinnost prokázat se buď certifikátem o 3. posilující dávce nebo PCR test ne starší než 48hod.

Doba platnosti očkovacího certifikátu (peruánského i mezinárodního) je na území Peru neomezená. 3. dávka očkování platí okamžitě.

Osoby s prodělaným covidem

Peru pro účely vstupu do země nebo veřejných uzavřených prostor nezohledňuje osoby s prodělaným onemocněním.

Děti

Cestující mladší 12 let nemají povinnost prokazovat se negativním testem, ale doporučujeme mít zdravotní potvrzení od lékaře. COVID-19 Q&A (lima-airport.com)

Osoby mladší 18 let nepředkládají pro vstup do uzavřených veřejných prostor očkovací certifikát.

Nejaktuálnější informace o cestování do Peru naleznete na stránkách MZV.

Jak rezervovat letenky do Peru

Letuška
  • Web. Na našem letenkovém portálu Letuška.cz
  • Napište nám poptávku s počtem cestujících a přibližnými termíny přes Kontaktní formulář.
  • Mapa. Přehled všech letů najdete na mapa.letuska.cz.