Aktuality

Obnovené cesty do Thajska

Vydáno 1. 5. 2022 | Letuška.cz Redakce
Letuška představuje nové možnosti cestování.

Vstup do Thajska

Thajsko

Od 1. 5. 2022 se na očkované osoby nevztahují žádná karanténní opatření, neočkované osoby musí při odletu předložit negativní výsledek RT-PCR testu.

Před odletem do Thajska je třeba získat Thailand Pass (povolení ke vstupu ve formě QR kódu). Žádost se podává elektronicky přes http://tp.consular.go.th minimálně 7 pracovních dní před plánovaným odletem. K jeho získání je třeba do registračního systému nahrát:

  • datovou stránku cestovního pasu
  • potvrzení o absolvovaném očkování (a to 1. i 2. dávku, případně nahrát potvrzení o 2. dávce do systému 2x)
  • cestovní zdravotní pojištění s minimálním pojistným plněním ve výši 10 000 USD pokrývající covid-19 splňující thajská kritéria (viz http://covid19.tgia.org/) s pojistnou smlouvou v anglickém jazyce
  • negativní výsledek RT-PCR testu ne starší než 72 hodin v případě neočkovaných osob či osob, které nejsou plně očkovány

Děti mladší 18 let cestující se svými rodiči se do systému Thailand Pass registrují společně s rodiči, nikoliv samostatně.

QR kód je zasílán e-mailem a je třeba jej předložit jak při odbavení k letu, tak při vstupu do Thajska. Upozorňujeme, že systém byl již několikrát napaden. Proto e-maily přijaté z jiných adres než těch s koncovkou @tp.consular.go.th nebo @consular.go.th neotevírejte a okamžitě smažte.

Více informací na webu Tourist Authority of Thailand

Příjezdový formulář

Není vyžadován. K odletu do Thajska je třeba si vyřídit Thailand Pass (povolení ke vstupu ve formě QR kódu).

Specifické podmínky na místě

V Thajsku stále platí nouzový stav.

Nadále platí povinnost nosit ústní roušky ve všech veřejných prostorech venku i uvnitř, a to včetně rodinných příslušníků během cesty soukromým dopravním prostředkem. Absence roušky ve veřejném prostoru může být pokutována do výše 20 000 THB.

Dále je vyžadováno dodržování osobní hygieny a pravidel sociálního odstupu (social distancing), s nímž souvisí i zákaz sdružování většího počtu osob.

Jednotlivé možnosti vstupu

Thajsko

Očkované osoby

Za plně očkované jsou považovány osoby, které obdržely úplnou očkovací dávku minimálně 14 dní před započetím cesty. Očkované osoby musí být schopny předložit originál či kopii svého očkovacího certifikátu pro všechny očkovací dávky, včetně posilující.

Neočkované osoby

Osoby bez očkování nebo osoby, od jejichž plného očkování uplyne v době příletu méně než 14 dní.

Testované osoby

Při odletu do Thajska se negativním výsledkem testu musí prokázat pouze osoby neočkované nebo ty, které obdržely plnou očkovací dávku v období kratším než 14 dní před odletem.

Osoby s prodělaným covidem

Osoby, které prodělaly covid-19 mohou předložit potvrzení o prodělání nemoci spolu s potvrzením o absolvování 1 dávky očkování po prodělání nemoci. Pokud byly plně očkované před proděláním nemoci, jsou považovány za plně očkované.

Neočkované osoby, které prodělaly covid-19, nejsou považovány za plně očkované, a to i když disponují potvrzením o prodělání nemoci.

Děti

Děti do věku 12 let cestující společně s rodiči nemusí předkládat potvrzení o očkování.

Děti ve věku od 12 do 18 let musí předložit potvrzení o očkování alespoň 1 očkovací dávkou. Pokud však cestují společně s rodiči, povinnost předložit potvrzení o očkování se na ně nevztahuje.

Nejaktuálnější informace o cestování do Thajska naleznete na stránkách MZV.

Jak rezervovat letenky do Thajska

Letuška
  • Web. Na našem letenkovém portálu Letuška.cz
  • Napište nám poptávku s počtem cestujících a přibližnými termíny přes Kontaktní formulář.
  • Mapa. Přehled všech letů najdete na mapa.letuska.cz.