Aktuality

Obnovené cesty na Šrí Lanku

Vydáno 23. 3. 2022 | Letuška.cz Redakce
Letuška představuje nové možnosti cestování.

Vstup na Šrí Lanku

Šrí Lanka

Cestování na Šrí Lanku je opět možné. Všichni občané ČR si před cestou na Šrí Lanku musí obstarat tzv. elektronickou cestovní autorizaci ETA prostřednictvím portálu zde. ETA je doručena cestujícímu e-mailem ještě před cestou na Šrí Lanku. Od 10. února 2022 je možné získat vízum po příletu na přepážce "On Arrival" v ceně 35 USD. Držitel ETA již nemusí mít další souhlas šrílanské turistické agentury ani ministerstva zahraničních věcí Šrí Lanky.

Dle cestovních informací uvedených zde si musí návštěvníci sjednat povinné místní pojištění covid-19 ve výši 12 USD s měsíčním krytím 50 000 USD. Pokud je doprovázejí děti (všechny věkové skupiny), měli by zajistit rozšíření komplexního cestovního pojištění tak, aby se přiměřeně vztahovalo i na děti.

Všichni neočkovaní cestující starší 12 let musí mít u sebe negativní zprávu o PCR testu pořízenou do 72 hodin před odletem nebo antigenní test pořízený do 48 hodin před odletem. Povinnost PCR testu neplatí pro plně očkované osoby, pro osoby s jednou dávkou a prodělaným covidem (ne déle než 6 měsíců) a pro děti mladších 18 let, kteří mají jenom jednu dávku vakcíny. 

Cestující přijíždějící na Šrí Lanku mají mít před odletem nahrány on-line relevantní dokumenty, jako jsou záznamy o očkování, negativní výsledek PCR testu (v případě, že jsou neočkovaní) a datová stránka pasu.

Příjezdový formulář

Cestující musí ještě před odletem na Šrí Lanku vyplnit formulář zde. Neočkované osoby musí také přiložit protokol o negativním PCR testu provedeném v době 0 až 72 hodin před odletem. Pokud cestující během tří měsíců před odletem prodělal onemocnění covid-19, může se prokázat negativní zprávou o rychlém antigenním testu podstoupeném do 48 hodin před odletem. Měl by u sebe mít ověřitelné důkazy o prodělaném onemocnění v anglickém jazyce.

Po odeslání formuláře obdrží cestující e-mail s QR kódem. Cestující, kteří odeslali formuláře zdravotního prohlášení on-line, pak musí při příletu odeslat QR kód (buď v e-mailu, nebo ve svém mobilním zařízení) ke skenování na přepážce s prohlášením o zdravotním stavu.

Specifické podmínky na místě

S ohledem na nedostatek deviz bylo rozhodnuto, že registrovaná ubytovací zařízení jsou při platbách povinna přijímat pouze devizy, pokud jde o služby poskytované osobám s bydlištěm mimo Šrí Lanku. Povolena je nadále platba prostřednictvím platební karty. Při platbě v ubytovacích zařízeních v místní měně musí být prokázán původ měny.

Jednotlivé možnosti vstupu

Šrí Lanka

Očkované osoby

Od 1. března 2022 platí nová pravidla příletu na Šrí Lanku, která zbavují očkované osoby povinnosti absolvovat PCR test před odletem na Šrí Lanku. Podrobnosti opatření najdete zde

Očkované osoby mohou volně cestovat do jakéhokoli hotelu bez nutnosti absolvovat karanténu. Musí disponovat dokladem o ukončeném kompletním očkování. Dokument musí být v angličtině a musí v něm být uveden název vakcíny a data očkování. Tento doklad se uznává pouze v případě, že od poslední dávky absolvovaného očkování uplynulo minimálně 14 dní. V případě příznaků nákazy jsou však i očkované osoby povinny podrobit se PCR testu.

Příchozí cestující jsou považováni za plně očkované, pokud uplynuly dva týdny od kompletního očkování. Děti ve věku 12–15 let jsou považovány za plně očkované, pokud od podání jedné dávky vakcíny Pfizer uplynuly alespoň dva týdny. Za plně očkovanou bude považována také osoba, která prodělala očkování pouze jednou dávkou, před kterou či po které prodělala onemocnění covid-19. Musí ale mít diagnostickou kartu či jiný ověřitelný důkaz o prodělané nemoci. 

Testované osoby

Neočkované osoby s negativním předpříletovým PCR testem jsou povinny strávit 7 dní povinné karantény v karanténním hotelu, karanténním středisku nebo v hotelu s certifikátem Safe and Secure 1. úrovně. Seznam určených karanténních hotelů (Hotel / Safe & Secure Certified Level 1 Hotel) je uveden na webové stránce zde. Cestující budou přepraveni do karanténních míst vládními úřady nebo příslušným hotelem. Nelze používat žádnou veřejnou dopravu. Z karantény jsou propuštěni po negativním výsledku testu PCR nebo antigenního testu. Testy si hradí cestující. Držitelé pobytových víz musí podstoupit po příletu na letišti, karanténním hotelu nebo bezpečném a zabezpečeném hotelu 1. úrovně test PCR. Pokud je tento test negativní, mohou podstoupit domácí karanténu zakončenou sedmý den negativním PCR testem.

Osoby s prodělaným covidem

Od popříjezdového testu a karantény jsou osvobozeni cestující, kteří prodělali v posledních šesti měsících covid a obdrželi alespoň jednu dávku vakcíny. Od očkování musí uplynout minimálně 14 dní.

Děti

Pokud s očkovanými rodiči nebo rodiči, kteří prodělali covid (viz výš), cestují neočkované děti ve věku 12 až 18 let, absolvují popříjezdový test, a pokud je negativní, není u nich vyžadována karanténa. U dětí pod 12 let se předodletový ani popříjezdový test nevyžaduje a mohou volně cestovat s doprovázejícími osobami bez absolvování karantény.

Nejaktuálnější informace o cestování na Šrí Lanku naleznete na stránkách MZV.

Jak rezervovat letenky na Šrí Lanku

Letuška
  • Web. Na našem letenkovém portálu Letuška.cz
  • Napište nám poptávku s počtem cestujících a přibližnými termíny přes Kontaktní formulář.
  • Mapa. Přehled všech letů najdete na mapa.letuska.cz.