Aktuality

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE S TURKISH AIRLINES

Vydáno 1. 9. 2019 | Letuška.cz Redakce

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE S TURKISH AIRLINES O AUTO A DALŠÍ HODNOTNÉ CENY

(dále jen „Pravidla“)

1.    MARKETINGOVÁ SOUTĚŽ          
1.1             Marketingová soutěž AUTO ZA LETENKU OD TURKISH AIRLINES (dále jen „Marketingová soutěž“) je organizována a pořádána společností ASIANA, spol. s r.o., IČO 49704362, se sídlem Velflíkova 1430/8, Dejvice, 160 00 Praha 6, sp. zn. C 22489 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Pořadatel“).

1.2             Marketingová soutěž probíhá v období od 15. 9. 2019 do 30. 11. 2019 (dále jen „Doba soutěže“) způsobem uvedeným v článku 4 těchto Pravidel.

1.3             Marketingová soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění.

2.    ÚČAST V MARKETINGOVÉ SOUTĚŽI
2.1             Účastníkem Marketingové soutěže se může stát každá fyzická osoba, která:

2.1.1            bude v době své účasti na Marketingové soutěži starší 18 let; a

2.1.2            bez výhrad akceptuje tato Pravidla.

2.2             Z účasti v Marketingové soutěži jsou vyloučeny:

2.2.1    osoby, které jsou statutárním orgánem Pořadatele nebo jakéhokoli subjektu podílejícího se na organizaci Marketingové soutěže, a dále společnosti TÜRK HAVA YOLLARI A.O. (TURKISH AIRLINES INC.), se sídlem Yesilkoy, Atatürk Airport, Turecká republika (dále jen „Turkish Airlines“);

2.2.2    osoby, které jsou v pracovním poměru či obdobném vztahu k Pořadateli nebo jinému subjektu podílejícím se na organizaci Marketingové soutěže nebo Turkish Airlines;

2.2.3            osoby, které jsou vůči Pořadateli či jakémukoli subjektu podílejícím se na organizaci Marketingové soutěže a vůči Turkish Airlines, považovány za osoby blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění; nebo

2.2.4            osoby blízké osobám uvedeným v bodech 2.2.1 a 2.2.2 výše.

2.3             Zájemce o účast v Marketingové soutěži je na výzvu Pořadatele povinen poskytnout Pořadateli potřebnou součinnost k prokázání splnění podmínek účasti v Marketingové soutěži. Pokud zájemce o účast v Marketingové soutěži požadovanou součinnost neposkytne, nebude mu účast v Marketingové soutěži umožněna.

2.4             Účast v Marketingové soutěži je dobrovolná.

3.               VÝHRY V MARKETINGOVÉ SOUTĚŽI

3.1             V Marketingové soutěži se hraje o následující výhry:

3.1.1            První výhra: osobní automobil Škoda Scala v provedení a s výbavou dle rozhodnutí Pořadatele

3.1.2            Druhá výhra: dvě letenky od Turkish Airlines v business třídě do Istanbulu

3.1.3            Třetí výhra: model letadla

(dále společně jen „Výhry“ a každá samostatně jen „Výhra“).

3.2             Pořadatel si vyhrazuje právo jakoukoliv Výhru v průběhu Marketingové soutěže kdykoliv změnit, případně změnit počet Výher.

3.3             Podmínky, za kterých má účastník nárok na Výhru a jakým způsobem se určí výherce, stanovuje článek 4 těchto Pravidel.

4.    PRŮBĚH MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE A PŘEDÁNÍ VÝHER
4.1    Podmínkou účasti v Marketingové soutěži a zařazení do slosování o Výhry