Cestování po Maroku

Vydáno 10. 6. 2014

V marockém Fesu se snoubí vzdělanost, tradice i turismus

Město Fes, ležící v severním Maroku, je v arabském světě už od středověku považováno za jedno z nejvýznamnějších měst. Po staletí bylo hlavním městem Maroka a centrem vědy, umění a vzdělání. Svůj status ztratilo koncem 19. století, kdy se marockou metropolí stal přímořský Rabat. Dosud se má ale za to, že jeho obyvatelé jsou ti nejvzdělanější a nejšikovnější v celé zemi. Než si koupíte letenky do Maroka, pojďte se s námi do Fesu podívat.


Foto: Katarína Maruškinová

Fes se, podobně jako řada dalších marockých měst, rozděluje na dvě části: bohatší a modernější Ville Nouvelle, kterou vystavěli během okupace Francouzi, a staré město, které pamatuje dobu středověku. Fes byl založen mužem, kterému se podařilo místní Berbery islamizovat. K tomu mu nepochybně posloužil fakt, že pocházel přímo z rodiny proroka Muhammada.

Po několik staletí se Fes chlubil nejen titulem politické metropole, ale díky Kairuánské univerzitě byl i Mekkou kvalitního vzdělání. Univerzita byla založena v 9. století z popudu bohaté dědičky Fatimy al-Fihrí a dosud se řadí mezi nejdůležitější islámské instituce v arabském světě.


Foto: Katarína Maruškinová

Fes a Fes, dva rozdílné světy

Pojmout rozpětí architektonické a umělecké krásy feského starého města, které dosud leží za hradbami ze 16. století, je úkol na několik dní. Středověký půdorys města, a zejména bohatě propletená síť uliček s arabskými názvy, může i otřelého cestovatele zpomalit nebo zaskočit. Bude tak odkázán na pomoc místních, kteří se předhánějí s nabídkou průvodcovských služeb.

Turistický ruch je jednou z realit Fesu. Je třeba říct, že bez zájmu ze zahraničí a pomoci UNESCO, by se přinejmenším část starého města nedožila 21. století. Tou druhou tváří je původní, moderní dobou nedotčený Fes, kde dosud ženy pečou chléb ve společné peci a jednou týdně všichni navštěvují tradiční hammám. Vydejme se na procházku, která zachycuje oba aspekty a spojuje je v dokonalou harmonii.


Foto: Katarína Maruškinová

Dva Fesy

Andaluští Židé a muslimové zabrali pravý břeh. Jejich někdejší přítomnost dokazuje název překrásné Andaluské mešity, ležící za říčním údolím. Ta, spolu s několika náboženskými školami, dnes tvoří čtvrť, kde na turistu málokdy natrefíte. Tato část Fesu, do které se snadno dostanete přes bránu Bab l-Ftúh, si žije svým poklidným tradičním životem, pravděpodobně ne příliš odlišným od toho středověkého. Jen stěží se domluvíte francouzsky. Potkáte ale upřímný úsměv obchodníka se zbožím denní potřeby. Ráno se nedaleko Andaluské mešity pořádají trhy se zeleninou a masem čerstvě poražených zvířat. Slepici, kterou si můžete vybrat, před vaším zrakem zařežou. O čerstvosti a bio kvalitě zde nemůže být pochyb.


Foto: Katarína Maruškinová

Přejděte most přes řeku Boukhareb... a jste v jiném Fesu. Zvuky, které vydávají kovotepci při výrobě hrnců a tepaných lamp, vás dovedou ke knihovně slavné Kairuánské univerzity. Již ve středověku byli feští obyvatelé, zejména ti tuniského původu, známí svým vzděláním a smyslem pro obchod. Obchůdky kovotepců střídají stánky s koženým zbožím – barvířství a koželužnictví je specialitou Fesu.

Pokud se z náměstí kovotepců (známého jako Seffarine) vydáte doprava, dorazíte do starých koželužen. Místní vám hned strčí pod nos svazek máty a brzy pochopíte proč – zápach chemikálií, smíšený s holubím trusem, není zrovna nejpříjemnější. Podívaná ale stojí za to – pouze ve Fesu a Marrakéši se tradiční způsob činění zvířecích kůží zachoval dodnes.

Studium v náboženské škole

Po návratu ke Kairuánské knihovně se vydejte na druhou stranu, ve druhé ulici napravo narazíte na nádhernou stavbu ranního novověku – medresu Cherratine. Je to nově zrekonstruovaná náboženská škola, kde svého času studovala necelá stovka uchazečů o vědomosti z oblasti islámského práva. Škola byla vzdělávací institucí a kolejí zároveň, její dvě patra prozrazují, jak asi studentský život v 16. století ve Fesu vypadal.

Studium doplňovalo pět povinných denních modliteb a páteční kázání – k tomu všemu sloužila modlitebna přímo ve škole, doplněná výklenkem ukazujícím na směr Mekky – mihráb. Modlitbě, ranní výuce a také spánku předcházela očista. Tomu účelu sloužil malý bazének ve vstupním nádvoří.

Cherratine nebyla ani zdaleka jedinou medresou na tomto břehu řeky. O několik století starší byla medresa Attarine, jejíž vstup se nachází vedle vchodu do nepřístupné Kairuánské měšity. Zdobení jejího interiéru technikou zellij má svá vlastní pravidla a svými motivy odkazuje na filozofické koncepty: nekonečno, pomíjivý život a božskou existenci. A zatímco na jiných místech v arabském světě medresy postupně zanikaly, ve Fesu jako ubytovny přežily do 50. let 20. století.