Jak cestovat po Sečuánu

Vydáno 10. 9. 2013

Vzdálené volání sečuánského Genyenu

Opravdovým himálajským skvostem je jen málo známá a téměř nezmapovaná oblast kolem hory Genyen, která nyní leží v čínském Sečuánu. Kvůli své neopakovatelné atmosféře se hora stala pro místní posvátnou.


Foto: Autor, HedvabnaStezka.cz

První návštěva Himálaje dostane každého. Pravděpodobně se budete chtít vrátit. Kam? Od své první návštěvy Khumbu v roce 2004 jsem přemýšlel o výletě do oblasti ukryté před zraky zástupů běžných návštěvníků. Domácí Alpy mají své neobyčejné kouzlo. Když jsem ale poprvé četl o Alpách kdesi ve Východním Himálaji, zcela neznámých a neprobádaných, o dobrodružných výletech Američana Charlieho Fowlera, věděl jsem, že se tam chci jednou podívat a začal jsem pátrat, jestli na cestu potřebuji vízum.

Smutný osud milovníka Genyenu

Charlie Fowler si tento kout Himálají natolik zamiloval, že se do něj pravidelně vracel. I tibetsky se naučil, aby byl blíže zdejším lidem a horám. Na podzim roku 2006 se vypravil do oblasti Genyen s Christine Boskoff, tehdy majitelkou největší agentury organizující komerční výstupy na Everest. Pravděpodobně to měl být jejich společný začátek něčeho většího. Čas prozkoumat boční údolí nebo vylézt jeden z vrcholků jsme bohužel neměli.


Foto: Autor, HedvabnaStezka.cz

 

Naposledy dali o sobě vědět krátkým e-mailem z Litangu. Jejich pozoruhodné životy vyhasly v lavině v severní stěně posvátné šestitisícovky Genyen. Nikdy se už nedozvíme, proč se zrovna Charlie, úzce spjatý s místními obyvateli, rozhodl vystoupit na tuto horu, která má v mysli buddhistů zvláštní místo a na jejímž vrcholu si žádné návštěvníky nepřejí. Pro americkou horolezeckou komunitu to byla velká ztráta.

Východní Himálaje se rozprostírají na rozsáhlém území Tibetu, Bhútánu, kousku Indie, Barmy a především Číny. Tato část byla až na ojedinělé výpravy prakticky pomíjená. Japonský cestovatel a horolezec Tamotsu Nakamura jej začal před dvaceti lety postupně prozkoumávat a na svět se dostaly první fotografie famózních kopců oblepených ledovci a obklopených podobně hlubokými lesy a rozlehlými loukami. Právě proto se o nich hovoří jako o Tibetských Alpách – „Alps of Tibet“. Složitá historie Tibetu je pravděpodobně hlavní důvod, proč zůstává většina kopců nevylezených.

Horolezci bez úcty k domorodcům

V ten stejný podzim jen několik týdnů před nimi se oba minuli s americkou čtyřčlennou skupinou vedenou Davem Andersonem, kterého k návštěvě tohoto koutu motivoval právě Charlie. Podařilo se jim vylézt na dva neobyčejné vrcholy Sachun (5.716 m) a Phurba (5.685 m). Dave ukázal horolezecké komunitě ohromující fotografie této malebné skupiny plné strmých žulových stěn a ostrých skalních jehel střežících věčným ledem pokrytý Genyen. Někteří o ni začali hovořit jako o „tibetské malé Patagonii“.

Na jaře stejného roku do Genyenu zavítala italská expedice vedená talentovaným horolezcem Karlem Unterkircherem. Přestože se jim podařilo vylézt severní stěnu Genyenu, informace v horolezeckých médiích byly o expedici relativně sporé. Na vině byl právě inkriminovaný výstup na posvátný Genyen, který byl zcela proti vůli místních obyvatel, zejména mnichů žijících v klášteře Lenggo. Ani film natočený o této expedici nepomohl smýt z jejich počínání neúctu k místním.


Foto: Autor, HedvabnaStezka.cz

O rok později do oblasti Genyenu zavítala další americká výprava vedená Joe Puryearem. Byli velmi úzce spjati s Christine a Charliem a takto chtěli vzdát hold jejich památce. Uskutečnili prvovýstup na Peak (5.965 m). Jak se později ukázalo, tato i italská expedice měly jedno společné. Jedno smutné pojítko s Christine a Charliem. V červenci 2008 při pokusu o prvovýstup na Nanga Parbat zahynul Karl Unterkircher. Na podzim 2010 při pokusu o prvovýstup na tibetskou sedmitisícovku Lobuche Kang se zřítil Joe Puryear.

Moje cesta do oblasti Genyen

Genyen je jako magnet. Přitahuje vás. Podobně jako neobyčejná žena. Svou krásou, nedostupností a rouškou tajemství, kterou kolem sebe má. Během roku 2010 slovo dalo slovo a v říjnu jsem s partou kamarádů odcestoval do západního Sečuanu, rozlehlého území, jež bylo součástí Východního Tibetu. V čínském Chengdu se k nám připojila Katka Mandulová. Cílem organizačně velmi náročné expedice byly šestitisícovky Lamo She a Siguniang.

Po působení ve skupině Lamo She nám zůstalo ještě dostatek času, abychom mohli navštívit Genyen. Nejprve jsem se s Katkou Mandulovou přesunul o dalších 500 kilometrů západněji do Litangu (Já busem, ona stopem, protože nijak jinak snad ani necestuje. A to i pracovně!). Litang si představte jako vcelku fádní městečko s jednou dlouhou ulicí lemovanou všelijakými obchody a prodejci na tibetské plošině ve výšce čtyř tisíc metrů.

Vysněná cesta

Neměl jsem chuť zůstávat v Litangu ani o minutu déle, tak jsem hned od příjezdu intenzivně pracoval na zajištění auta do 150 kilometrů vzdálené vesničky Lamaya na úpatí oblasti Genyen. Po drobných komplikacích jsme byli konečně na cestě.


Foto: Autor, HedvabnaStezka.cz

Představte si, že vyjedete ze zaprášeného Litangu po kamenité cestě mezi fádní kopce Tibetské náhorní plošiny. Žádná zeleň, žádný život. Ojediněle snad ostrůvky trávy. Jen kamení a zvětralé skály roztodivných tvarů. Auto se líně vleče, supí do sedel převyšujících čtyři a půl tisíce metrů a pomalu nás i přes zavřená okénka pokrývá hnědý prach. Až se po dvou hodinách jízdy najednou ze sedla Three Smith Brother Pass (4.830 m n. m.) naskytne pohled na horskou skupinu Genyen.

Kde je ona fádnost krajiny, kterou jsme se sem busem a nyní autem trmáceli!? Před námi ční zubaté vrcholky pokryté ledem, lesy a loukami hrajícími odstíny zelené. Scenérie je tak dramatická a úchvatná, že se nemůžeme nabažit a pohled odvrátit jinam! Celé skupině kralují dva vrcholy. Úplně nalevo Genyen a uprostřed dechberoucí skalní pyramida Cameron (5.873 m n. m.).

Bez mapy a znalosti jazyka

Ze sedla jsme sjeli dolů a zelenými údolími jsme se prodírali ostrými serpentinami až do vesnice Lamaya, kde nás Tibeťan vysadil. Něco mrmlal o navýšení ceny, protože se mi podařilo ulomit kličku ve dveřích. Ale neuspěl. Když odjel, naplno jsem pochopil odlehlost tohoto místa.

Mapové podklady pro oblast Genyenu neexistují. Snad s výjimkou tzv. ruských map, nedostupných, hodně starých, ve velkém měřítku a černobílém schématu, které publikoval v Japanese Alpine News Tamotsu Nakamura. To bylo to jediné, co jsme s sebou měli. Karl Unterkircher se při své návštěvě snažil oblast podrobněji zmapovat, ale výsledek jeho práce jsem nikde neviděl. Dalším pomocníkem jsou už jenom snímky z Google Earth. Místopisné názvy na černobílém schématu neúplně korespondovaly s názvy, které jsme slyšeli z úst místních. Světlo by do místopisu a názvosloví měl vnést Dave Anderson, který oblast letos na podzim podruhé navštívil.

Prošli jsme Lamayou s dvěma desítkami pravoúhlých domů. Když se les na nějakou dobu vytratil, oblé kopce kolem mi naplno evokovaly Vysokou Fatru. Na cestě jsme prošli malou vesničkou Lenda jen s několika domy, jejichž obyvatelé se naplno věnovali podzimní sklizni.

Mouka s máslem k večeři

Při návštěvě jednoho místního stavení jsme byli pohoštěni tradičním tibetským čajem. Dost jsem zíral, když máma vytáhla elektrický mixér a čaj s mlékem, máslem a solí dokonale zamíchal