Poděkování za vzornou spolupráci

Dobrý den,

již od roku 2008 spolupracuji s pracovníky Vaší pobočky Asiana, spol. s.r.o. ve Zlíně. Proto si dovoluji touto cestou požádat o velké poděkování tomuto koletivu za jejich opravdu skvělou spolupráci.

Obzvláště bych chtěka vyzvednout jejich ochotu být nápomocni v každé situaci, v jakékoli denní době i nad rámec jejich pracovních povinností! Tento kolektiv patří k těm, na které se mohu kdykoli 100% spolehnout a toho si nesmírně vážím.

Prosím Vás ještě jednou o vyslovení poděkování za mnoholetou spolupráci celému kolektivu, zvláště pak jeho vedoucímu p. Michapu Kuklovi, který je svou prací vzorem a dělá výborné jméne Vaší firmě.

Několikrát jsem při spolupráci s nimi použila slova: "Ještě, že Vás mám!"

S pozdravem,

Ludmila Vavříková