Reference - Víza

Vydáno 28. 3. 2014

Vážení kolegové,

dovolte mi, abych vyjádřila velké uznání a poděkovala za spolupráci paní Krystýně Hrůšové za její bezvadný profesionální přístup a ochotu.

Paní Hrůšová nám vyřizovala v minulosti již několikrát víza a měli jsme možnost poznat její práci bez jediné chyby.

Včera navíc vyhledala potřebné údaje, čímž usnadnila a pomohla vyřídit rychlý požadavek od Českých drah; téměř okamžitě vyhledala čísla pasů a posléze i data vydání a expiraci.

Ochota, rychlost a preciznost její  práce zaslouží velkou pochvalu.

 

Děkuji vám za dobrou spolupráci

Ing. Anna Kodysová, MBA

Dovolte mi, abych vyjádřila velké uznání a poděkovala za spolupráci paní Krystýně Hrůšové za její bezvadný profesionální přístup a ochotu.