Storno podmínky pro Dubaj Stopover

Vydáno 19. 5. 2014

Změny nebo zrušení a refundace

Změny

 1. Jestliže si poté, co smlouva uzavřená mezi námi vstoupí v platnost, přejete jakkoli změnit svou rezervaci, budeme se snažit těmto změnám vyhovět, ovšem nemusí to být vždy možné. Všechny změny závisí na dostupnosti.
 2. Každou žádost o provedení změn musí v písemné formě předložit hlavní osoba uvedená na rezervaci. Budete rovněž muset uhradit případné vyšší náklady vaší rezervace související s provedenými změnami.
 3. Některé části vašeho cestovního programu nelze po potvrzení měnit a jakákoli změna by mohla být spojena s poplatkem za zrušení ve výši až 100 % z ceny příslušné části programu.

Zrušení

 1. Vy sami a kdokoli z vaší skupiny může váš cestovní program kdykoli zrušit. V takovém případě je nutné, aby vedoucí osoba uvedená v rezervaci zaslala do naší kanceláře písemné oznámení.
 2. Vzhledem k tomu, že nám rušením vašeho cestovního programu vznikají administrativní náklady, budete povinni zaplatit příslušný poplatek za zrušení, až do maximální výše uvedené v tabulce níže. Poplatky za zrušení se počítají ode dne, kdy obdržíme vaši žádost nebo oznámení.
Před plánovaným datem příletuPoplatek za zrušení
72 hodin a více10 %
Méně než 72 hodin100 %
Nedostavení se k odletu100 %

 

 1. Některé části cestovního programu nelze po potvrzení rušit a jakékoli zrušení by mohlo být spojeno s poplatkem za zrušení ve výši až 100 % z ceny příslušné části.
 2. Spadá-li důvod vašeho zrušení do podmínek vaší pojistné smlouvy, můžete nárok na tyto poplatky uplatnit u své pojišťovací společnosti.
 3. Za určité části cestovního programu (např. výlety a safari) a během období vysoké vytíženosti (např. státní svátky, výstavy a mimořádné události, svátek Eid, Vánoce a Nový rok) mohou být účtovány samostatné poplatky za zrušení. Budete o nich informováni v době rezervace.

Refundace

V případě, že nevyužijete určitou část vaší rezervace (např. snídaně, aktivity nebo další služby), nemáte nárok na finanční náhradu (refundaci).

Nároky na refundace je třeba uplatnit do 30 dnů od absolvování vašeho pobytu v Dubaji. Finanční náhrady za platby kreditní kartou nebo refundace vysokých hotovostních částek mohou trvat až 90 dnů.

Změny nebo zrušení

 1. Je nepravděpodobné, že budeme muset provést nějakou změnu vašeho cestovního programu, ovšem někdy se okolnosti mění a určité změny jsou pak nezbytné. Vyhrazujeme si právo kdykoli vaši rezervaci změnit.
 2. Pokud provedeme nějakou významnou změnu, upozorníme hlavní osobu uvedenou v rezervaci, jakmile to bude možné. Významnou změnou je změna vaší rezervace, kterou provedeme před vaším odletem a která ovlivní zásadní podmínky vaší smlouvy. Mezi příklady významných změn patří (mimo jiné) následující změny:
  (a) změna ubytování zařazením do oficiálně nižší třídy na celou dobu nebo významnou část vašeho mezipřistání v Dubaji nebo
  (b) změna celkové délky vašeho mezipřistání v Dubaji o dvanáct hodin či více.
 3. Pokud provedeme jakoukoli významnou změnu, nabídneme vám na výběr z následujících možností:
  (a) akceptování změněného programu
  nebo
  (b) akceptování náhradního programu srovnatelné úrovně, bude-li k dispozici (v případě, že alternativní možnost bude nižší hodnoty, vám uhradíme cenový rozdíl)
  nebo
  (c) zrušení rezervace a vrácení částky uhrazené při rezervaci v plné výši.
 4. Je zapotřebí, abyste nám do 72 hodin od té doby, kdy vás informujeme o provedení významné změny, sdělili, kterou z možností si vyberete. Pokud od vás neobdržíme informaci o vaší volbě do 72 hodin, budeme mít za to, že přijímáte možnost uvedenou v bodě 3(a).
 5. Neneseme odpovědnost za žádné změny ani zrušení vašeho pobytu v Dubaji z důvodů mimo naši kontrolu. Mezi příklady událostí mimo naši kontrolu patří mimo jiné válka nebo riziko války, demonstrace nebo občanské nepokoje, politické nepokoje, teroristické akce nebo hrozící teroristické akce, průmyslové spory nebo hrozící průmyslové spory, stávky, požár, záplavy a další přírodní katastrofy, jaderné katastrofy, nepříznivé povětrnostní podmínky, vyšší moc, vládní opatření, uzavření letišť, selhání přepravce, provozovatele hotelu nebo jiné osoby zajišťující služby, a to z jakéhokoli důvodu.