Travel Service uspěl v přísném bezpečnostním auditu IOSA

Vydáno 17. 2. 2014

Travel Service úspěšně absolvoval přísný bezpečnostní audit IOSA

Travel Service úspěšně absolvoval přísný bezpečnostní audit mezinárodní letecké organizace IATA (International Air Transport Association). Auditní program IOSA (IATA Operational Safety Audit) prověřuje bezpečnost a kvalitu letového provozu leteckých společností. Letecké společnosti zapojené do programu IOSA musí prokázat splnění přísných standardů provozní bezpečnosti a kvality.

Travel Service je největší českou leteckou společností, která od svého vzniku v roce 1997 výrazně expandovala a dnes působí v České republice, na Slovensku, Maďarsku, Polsku, Švýcarsku, Francii a na Kanárských ostrovech. Travel Service provozuje charterové lety, pravidelné linky pod obchodní značkou SmartWings a privátní lety kategorie Business Jet. V roce 2013 přepravil Travel Service 4,3 milionu cestujících.

Travel Service úspěšně absolvoval přísný bezpečnostní audit mezinárodní letecké organizace IATA (International Air Transport Association). Auditní program IOSA (IATA Operational Safety Audit) prověřuje bezpečnost a kvalitu letového provozu leteckých společností.