Víza - Přehled států s bezvízovým stykem

StátMaximální počet dnů pobytu bez víza
ALBÁNIE
Albánská republika
90 dnů v průběhu 180 dnů od data prvního vstupu
ANDORRA
Andorrské knížectví
90
ANTIGUA A BARBUDA3 měsíce během šestiměsíčního období
ARGENTINA
Argentinská republika
90
ARMÉNIE
Arménská republika
180 dnů v průběhu jednoho roku
BAHAMY3 měsíce během šestiměsíčního období
BARBADOS3 měsíce během šestiměsíčního období
BELIZE30
BOLÍVIE
Bolívijská republika
90
BOSNA A HERCEGOVINA
Republika Bosna a Hercegovina
90
BOTSWANA
Botswanská republika
90 (kumulativně) během 1 roku
BRAZÍLIE
Brazilská federativní republika
90
ČERNÁ HORA
Republika Černá Hora
90 dnů v průběhu 180 dnů od data prvního vstupu
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA90
EKVÁDOR
Ekvádorská republika
90
FEDERATIVNÍ STÁTY MIKRONÉSIE30
FILIPÍNY
Filipínská republika
21
GAMBIE3 měsíce
GRUZIE90
GUATEMALA
Guatemalská republika
90
HONDURAS
Honduraská republika
3 měsíce
HONGKONG SAR (Zvláštní administrativní oblast ČLR)90
CHILE
Chilská republika
90
CHORVATSKO
Chorvatská republika
90
IZRAEL
Stát Izrael
90
JAPONSKO90
JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA90
KOLUMBIE
Kolumbijská republika
180
KOREA
Korejská republika
90
KOSTARIKA90
KYRGYZSTÁN60
MACAO
SAR
(Zvláštní administrativní oblast ČLR)
90
MALAJSIE3 měsíce
MAKEDONIE (F.Y.R.O.M.)90 dnů v průběhu 180 dnů od data prvního vstupu
MAROKO
Marocké království
90
MAURICIUS
Mauricijská republika
3 měsíce během šestiměsíčního období
MEXIKO
Spojené státy mexické
3 měsíce v průběhu 6 měsíců od prvního vstupu
MOLDAVSKO
Moldavská republika
90 dnů v průběhu 180 dnů od data prvního vstupu
MONAKO
Monacké knížectví
90
NIKARAGUA
Nikaragujská republika
90
NOVÝ ZÉLAND90
PANAMA
Panamská republika
90
PARAGUAY
Paraguayská republika
3 měsíce v průběhu 6 měsíců od prvního vstupu
PERU
Peruánská republika
90
PALAU - Republika Palau30
SALVADOR
Salvadorská republika
90
SAN MARINO
Republika San Marino
90
SEYCHELY3 měsíce během šestiměsíčního období
SINGAPUR
Singapurská republika
90
SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ90 *
SRBSKO
Republika Srbsko
90 dnů v průběhu 180 dnů od data prvního vstupu
SULTANÁT BRUNEI30
SVATÁ LUCIEmax. 30 pracovních dnů
SVATÝ KRYŠTOF A NEVIS3 měsíce během šestiměsíčního období
SVAZIJSKO30
THAJSKO
Thajské království
30 (15 při překročení pozemní hranice)
TCHAJ-WAN90
TRINIDAD A TOBAGO30
TURECKO
Turecká republika
90 dnů v průběhu 180 dnů od data prvního vstupu
URUGUAY
Uruguajská východní republika
90
UKRAJINA90 dnů v průběhu 180 dnů od data prvního vstupu
VATIKÁN
Svatý stolec
90
VENEZUELA
Bolívarovská republika Venezuela
90

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob) a to na základě čl. 18 Smlouvy o založení ES, který stanoví, že "každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států". Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Jako cestovní doklad je možné použít občanský průkaz se strojově čitelnými údaji pokud nemá oddělenou vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu).Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.
 

Volný pohyb osob platí též pro státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a Švýcarsko.* Bezvízový styk při cestě do USA platí pro občany ČR s cestovním pasem s biometrickými údaji a po zaregistrování v systému ESTA.