Praktické informace

ISIC

Vydáno 1. 3. 2015

ISIC/ISIC SCHOLAR/ITIC/IYTC

ISIC/ISIC SCHOLAR/ITIC jsou jediné celosvětově uznávané doklady prokazující status studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy/ žáka základní školy/ a pedagogického pracovníka. Průkazy vydává světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO.
 
 
ISIC TIP! Všechny průkazy Vám na počkání vystaví na všech pobočkách Asiana.
 

Držitelé průkazů mají velké množství výhod po celém světě:

 
• platnost ve 124 zemích světa
• více než 42 000 slev po celém světě
• celoroční cestovní pojištění UNIQA od 200 Kč
• slevy na více než 2600 místech v ČR
• při nákupech, stravování a vzdělávání
• na vstupném na festivaly, akce, do klubů
• na permanentky v lyžařských areálech
• při cestování – letenky, autobusové a vlakové jízdenky
• na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek
• při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách
• příspěvek na kartu ISIC ve výši 200 Kč u KB
Aktuální nabídku slev a výhod na po České republice naleznete v sekci Slevy.
 

Jak pořídit průkazy ISIC/ISIC SCHOLAR/ ITIC/IYTC?

 
ISIC vám na počkání vystaví na všech pobočkách ASIANA (kontakty na jednotlivé pobočky).
 

Jaká je doba platnosti průkazů?

 
Průkazy platí až 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. (začátek akademického roku) do 31. 12. roku následujícího. V praxi to znamená, že ať si kartu pořídíte kdykoli v období od 1. 9. roku jednoho do 31. 12. roku následujícího, platí vám vždy právě do 31. 12. toho roku následujícího. Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení.
 

Podmínky získání a cena průkazů

Pořizovací cena průkazů ISIC/ISIC SCHOLAR/ITIC/IYTC je 300 Kč.
 
ISIC – Mezinárodní průkaz ISIC může získat každý student denní formy studia, počínaje nástupem do vyššího stupně sekundárního vzdělávání (tedy SŠ, SOŠ, víceletá gymnázia,…), terciárního stupně vzdělávání (VOŠ, VŠ, univerzity) nebo pomaturitních jazykových kurzů, které jsou schváleny MŠMT (Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy). Dolní ani horní věková hranice pro získání průkazu ISIC není stanovena, (výjimkou jsou pouze víceletá gymnázia, kde je dolní věková hranice 12 let). Průkaz ISIC může být vystaven i studentovi staršímu 26 let v případě, že je zapsán do studia denní formy.
 
ISIC SCHOLAR – je průkaz pro žáky základních škol plně akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
 
ITIC – je jediný mezinárodně uznávaný doklad učitelské profese. S tímto průkazem mají každý rok tisíce pedagogů v ČR možnost získat mnoho zajímavých slev v oblasti cestování, kultury, sportu a volného času. Nárok na průkaz mají pedagogičtí (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, pomaturitní studium atd.), resp. akademičtí (VŠ) pracovníci, kteří učí minimálně 15 hodin týdně a mají smlouvu uzavřenou na dobu minimálně jednoho školního roku, přičemž škola, na které vyučují, je schválena Ministerstvem školství.
 
IYTC – Nemusíte studovat na to, abyste si mohli užívat studentských výhod! 
Stačí, aby vám bylo méně než 26 let. IYTC neboli „International Youth Travel Card" je mezinárodní průkaz mládeže. Průkaz IYTC je určen všem, kteří jsou pořád dost mladí na to, aby si užívali života. Jedinou podmínkou pro její získání je věk (v den vystavení průkazu nepřekročí 26 let). Průkaz IYTC platí 12 měsíců od data jejího vystavení. Pro vyřízení průkazu IYTC nemusí být žádost potvrzena školou.
 
Všechny výše zmíněné průkazy jsou vydávány pod záštitou organizace UNESCO. Průkaz vydává světová organizace ISIC Association, v České republice je výhradní licenční autoritou GTS ALIVE, s.r.o.
 

Náležitosti při vystavování průkazů ISIC/ISIC SCHOLAR/ITIC/IYTC v prodejní síti:

1. Kompletně vyplněná žádost o vystavení průkazu
  • žádost o kartu ISIC/ITIC potvrzená školou ne starší 2 měsíců, IYTC žádost není třeba potvrzovat od školy
  • potvrzená žádost musí obsahovat všechny předepsané náležitosti, především pak část týkající se potvrzení zaměstnání (přesný název školy, příp. fakulty, přesná adresa, razítko školy, jméno, funkce a podpis kompetentní osoby, datum vystavení potvrzení)
  • podpis žadatele (bez podpisu nelze kartu vystavit)
  • toto potvrzení musí být originál formuláře, nikoliv jeho kopie
2. Doklad totožnosti – OP nebo pas
3. 1 fotografie pasového formátu
4. 300 Kč na uhrazení licenčního poplatku