Praktické informace

Kolik můžete na cesty vézt cigaret, alkoholu a peněz v hotovosti

Vydáno 2. 7. 2015
Jestliže cestujete po zemích Evropské unie, můžete si s sebou pro osobní potřebu vzít kartony cigaret nebo lahve vína. Nesmíte je ale dále prodávat a musí vám být více než 17 let. Jaké množství můžete vézt?

Kolik můžete v EU vézt alkoholu, cigaret a peněz v hotovosti

V zemích Evropské unie si můžete bez omezení koupit téměř vše, co chcete, a dovézt si to domů. Pokud to tedy není chráněná želva nebo mořské korály. Existují však výjimky – podle ministerstva zahraničí například při vývozu starožitností z Bulharska platí zvláštní pravidla. Jako spotřebitel si na svou cestu můžete vzít a zpět dovézt pro osobní spotřebu zboží v libovolném množství. Výjimkou z volného režimu je zboží podléhající spotřební dani, tedy tabákové výrobky, alkoholické nápoje a pohonné hmoty. Kolik můžete převážet? 

Kolik můžete převážet cigaret, vína, destilátů 

Členské země EU mohou omezit množství cigaret, které si s sebou smíte přivézt z jiných zemí EU, jež zatím minimální spotřební daň neuplatňují. Tento limit nesmí být méně než 300 cigaret. Doporučujeme vám, abyste si tento údaj před cestou ověřili u celního úřadu země, do které se chystáte. Podle serveru Europa.eu nemusíte prokazovat, že následující zboží máte k osobní spotřebě, jestliže převážíte méně než:

 •     800 cigaret
 •     400 doutníčků
 •     200 doutníků
 •     1 kg tabáku
 •     10 litrů destilátů
 •     20 litrů alkoholizovaného vína
 •     90 litrů vína (včetně max. 60 litrů šumivého vína)
 •     110 litrů piva.

Co když vezete víc cigaret, než je povoleno?

Je-li množství vámi převážených tabákových nebo alkoholických výrobků v mezích osobní spotřeby, nebudete muset v zemi EU, do které cestujete, platit spotřební daň. Jestliže převážíte množství, které přesahuje povolené limity, můžete být vyzváni, abyste:

 •     prokázali, že zboží je určené k vaší osobní potřebě
 •     předložili doklad o koupi (účet či fakturu).

Pozor u osob mladších 17 let!

Pokud je vám méně než 17 let, nesmíte převážet žádné alkoholické ani tabákové výrobky.

Peníze v hotovosti

 • Chystáte-li se cestovat mezi zeměmi EU s 10 000 nebo více eury v hotovosti nebo s penězi stejné hodnoty v jiné měně, musíte se informovat u celních orgánů všech zemí, kterými budete projíždět, jestli je třeba tyto peníze nahlásit.
 • Pokud plánujete opustit území EU nebo do Unie přicestovat s 10 000 nebo více eury v hotovosti (nebo s penězi stejné hodnoty v jiné měně), musíte to nahlásit celním úřadům.