Praktické informace

Rady na cesty do zahraničí a cestovní pojištění

Vydáno 2. 7. 2015
Užijte si na dovolené zábavu a starosti nechte na pojišťovně. Nezajistit si cestovní pojištění je zbytečný hazard. Pár korun, které zaplatíte ještě před dovolenou, vám může ušetřit desetitisíce při pojistné události. Pokud jedete na dovolenou do zahraničí, sportujete, jedete pracovat, cestujete s dětmi, určitě na cestovní pojištění nezapomeňte.

Cestovní pojištění: na co vlastně máte nárok

Věděli jste, že pojištění mohou sjednat lidé od věku 15 let? A že pojistit se můžete i na jeden jediný den? Když jedu do zahraničí jako au-pair, potřebuji pracovní, nebo turistické pojištění?

Co je to vlastně cestovní pojištění? Platí při jednorázových nebo opakovaných turistických a pracovních cestách do zahraničí. Pojistná smlouva pro opakované cesty platí většinou jeden rok. Pojištění můžete zajistit snadno online, i na stránkách Letušky. Cestovní pojištění kryje:

 • rizika spojená s náhlým onemocněním,
 • úrazem,
 • ztrátou zavazadel,
 • nebo způsobení škody třetí osobě.

Sedm rad před cestou do zahraničí

 1. Bez cestovního pojištění za hranice raději nejezděte.
 2. Informujte příbuzné nebo přátele, kam jedete a jaký je váš itinerář cesty.
 3. Vyzvedněte si u své zdravotní pojišťovny Evropskou kartu zdravotního pojištění EHIC, je nezbytný, pokud cestujete s letenkou do Paříže, Říma, Londýna či jinam v zemích Evropské unie.
 4. Doporučujeme mít u sebe adresu a telefonní číslo blízké osoby v ČR, kterou by bylo možné kontaktovat v nouzi. Uložte si její číslo do mobilního telefonu v mezinárodním formátu. 
 5. Udělejte si kopie dokladů – pasu, dokladu o pojištění, zelené karty. A uložte si je jinam než originály. Hodí se při ztrátě nebo krádeži.
 6. Abyste se mohli obrátit na asistenční službu, mějte při sobě vždy telefonní kontakt a číslo pojistné smlouvy.
 7. Pokud cestujete do vzdálenějších zemí, doporučujeme dobrovolnou registraci při cestách českých občanů do zahraničí DROZD. Odkaz na formulář a registraci.

Jak zajistit cestovní pojištění přes Letušku?

 • Online při nákupu letenky. Otevřete si rezervační formulář na hlavní stránce Letušky v kategorii Letenky, vyplňte datum a cílovou destinaci a pokračujte v rezervaci. 
 • Osobně v pobočce. Pomohou vám naši kolegové. Více o službách Letušky.

Co budete mít v ruce po uzavření smlouvy

 • Pojistnou smlouvu,
 • pojistné podmínky,
 • kontaktní údaje o asistenční službě.

Všechny dokumenty si vezměte do zahraničí s sebou, doporučujeme si zajistit i jejich kopie.  

Turistika, práce, studium. Proč je důležité se pojistit?

Při jakých příležitostech je dobré se pojistit:

 • Turistika: Pojištění se týká rekreační turistiky, rekreačních cest, rekreačního pobytu a studijního pobytu. Přečtěte si podmínky, pokud jedete na stáž a pobyty au-pair. Pro tyto účely cest je nutné zvolit pracovní cestu.
 • Práce: Cesta a pobyt za účelem plnění pracovních úkolů zaměstnancem i osobou samostatně výdělečně činnou, a dále jako cesta a pobyt za účelem výdělku, stáže jakéhokoliv typu (i neplacené) a pobyty au-pair.
 • Sport: Pokud jedete v zimě na lyže nebo budete provozovat jiné zimní sporty, míříte do zahraničí kvůli vodním sportům nebo budete chodit či lézt po horách. 

Náklady na léčbu v některých cizích zemích mnohonásobně převyšují náklady na léčbu v ČR. I když mají naši občané při pobytu ve státech Evropské unie nárok na zdravotní péči na účet svých zdravotních pojišťoven (Evropský zdravotní průkaz), v mnoha případech je vyžadována vysoká spoluúčast, kterou zdravotní pojišťovny nehradí. Z EZP také není kryta repatriace zpět do vlasti. Na cestách hrozí nejenom zdravotní rizika, ale i další nepříjemnosti – krádež zavazadel, jejich ztráta při letecké dopravě, riziko neúmyslného způsobení škody třetí osobě, riziko úrazu a další.

Přečtěte si víc

Úraz, nehoda, nemoc. Co dělat při pojistné události

Co pojištění nabízí

Pojištění léčebných výloh vám pomůže v případech náhlého onemocnění, úrazu nebo smrti v zahraničí. Většinou je z tohoto pojištění hrazeno:

 •     ambulantní lékařské ošetření,
 •     předepsané léky a zdravotnický materiál,
 •     hospitalizace,
 •     lékařsky neodkladná operace,
 •     převoz nemocného do ČR,
 •     převoz tělesných ostatků do ČR,
 •     zubní ošetření k odstranění akutní bolesti,
 •     případně další doplňkové asistenční služby (dle jednotlivých pojistných podmínek).

Možnosti připojištění

Základní cestovní pojištění pomáhá řešit rizika spojená s náhlým onemocněním, úrazem, ztrátou zavazadel, nebo způsobení škody třetí osobě. Doporučujeme smlouvu doplnit o další možnosti. Kontaktujte konkrétní pojišťovnu a důkladně si přečtěte možnosti:

 • úrazové pojištění,
 • pojištění cestovních zavazadel,
 • pojištění odpovědnosti za škodu,
 • pojištění storna zájezdu,
 • nevyužitá dovolená,
 • pojištění domácnosti při cestě do zahraničí,
 • případně další pojištění (dle jednotlivých pojistných podmínek).

Kolik stojí pojištění a z čeho se počítá?

Pokud cestujete po zemích Evropské unie, obecně za pojistné zaplatíte méně než za pojištění do New Yorku.
Jaké faktory ovlivňují výši pojistného:

 • územní platnost (Evropa, svět s USA a svět bez USA),
 • věk pojištěného,
 • délka pobytu v zahraničí,
 • zaměření cesty (turistická, pracovní, se sportovním zaměřením a podobně).

Jak funguje asistenční služba?

Pojišťovny spolupracují s asistenčními službami, které zařizují potřebnou pomoc v zemi, kde došlo k pojistné události. Asistenční služby fungují 24 hodin denně, většinou v českém jazyce. Některé pojišťovny mají speciální asistenční službu pro konkrétní stát. 

Co když nás zdrží nečekaná událost v cílové zemi? Prodlouží se pojištění?

Pojišťovna Allianz klinetům odpovídá následovně: "Pojištění do zahraničí trvá do okamžiku překročení státní hranice do ČR, nejpozději však do dne uvedeného v pojistné smlouvě jako konec pojištění; v případě, že se pojištěný z důvodu omezení dopravy v souvislosti s náhlou stávkou či projevem občanského nepokoje či náhlými klimatickými či geologickými změnami s následkem zemětřesení, zvýšené sopečné činnosti, záplavy, povodně, nepříznivé meteorologické situace a jiných přírodních katastrof nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu, prodlužuje se na žádost pojištěného bezplatně platnost pojištění na dobu nezbytně nutnou k návratu do ČR ve stejném rozsahu, v jakém bylo sjednáno."