Skvělý věrnostní program Letuška.cz. Nechte se odměnit za každý váš nákup. Více informací ZDE.

Všeobecné podmínky Věrnostní program Letuška.cz

Věrnostní program LETUŠKA.CZ vedený ASIANA, spol. s r.o (dále také ASIANA), se sídlem Velflíkova 8/1430, 160 00, Praha 6 - Bubeneč, IČ 497 04 632, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 22489. ASIANA působí na českém trhu jako cestovní agentura a cestovní kancelář, provozující svoji činnost prostřednictvím webových stránek www.letuska.cz a www.superletuska.sk (dále jen Stránky). 

1 – SOUHLAS SE VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI 

Zákazník registrací do uživatelského účtu potvrzuje, že byl seznámen se Všeobecnými podmínkami členství ve Věrnostním programu LETUŠKA.CZ. 

2 – PŘEDMĚT 

Tyto Všeobecné podmínky definují pravidla pro zavedení Věrnostního programu. Zákazníci sbírají Zlaťáky nákupem služeb ASIANA (letenky), a to při kterémkoliv ze způsobů platby. Takto nasbírané Zlaťáky jim umožňují získat věrnostní kupóny platné pro nákup v obchodě na stránce shop.letuska.cz. Zlaťáky je možné získávat od chvíle registrace do Věrnostního programu LETUŠKA.CZ ve spojení s první realizovanou platbou za zakoupené služby (letenky) v provozovnách společnosti ASIANA nebo nákupem přes Stránky. Uplatnění věrnostního kupónu není nárokovatelné. ASIANA může v odůvodněných případech, především v případě porušení či důvodného podezření na porušení těchto Všeobecných podmínek, uplatnění věrnostního kupónu zamítnout. 

3 – VĚRNOSTNÍ PROGRAM LETUŠKA.CZ 

3.1 Využívání Věrnostního programu je spojené výhradně s používáním uživatelského účtu moje.letuska.cz. Členem Věrnostního programu může být pouze majitel účtu moje.letuska.cz, který je definovaný unikátním e-mailem a zároveň je plátcem služby (daňový doklad je vystaven na jeho jméno). Věrnostní program LETUŠKA.CZ není dostupný právnickým osobám, společnostem, klubům, cestovním agenturám, asociacím a sdružením. Členství je bezplatné. 

3.2 Členství v programu je nepřenosné. ASIANA si vyhrazuje právo provádět kontroly s ohledem na Všeobecné podmínky využívání Věrnostního programu LETUŠKA.CZ. Zákazník ručí za pravdivost, přesnost, kompletnost a aktuálnost všech poskytnutých informací a bude bezvýhradně odpovědný za chybné, nekompletní nebo neaktuální údaje. 
 
3.3 Pokud se ASIANA rozhodne představit nový produkt, vyhrazuje si možnost informovat každého zákazníka využívajícího Věrnostní program e-mailem. 

3.4 Věrnostní program se spouští 24. července 2023. Všechny nákupy (letenky) realizované na Letuška.cz od tohoto datumu s použitím uživatelského účtu zákazníka načítají Zlaťáky.  

4 – PRINCIP ZÍSKÁVÁNÍ ZLAŤÁKŮ 

4.1 Majitel účtu realizuje své nákupy (letenky) výhradně přihlášením ke svému účtu moje.letuska.cz, a to jak při on-line nákupu, tak i při nákupu v provozovnách ASIANA, za které získává Zlaťáky. 

“Jeden” (1) Zlaťák je přičten za každou utracenou 100korunu (100 Kč). 

Částky zaplacené před registrací do Věrnostního programu nebudou brány v potaz.  

Zlaťáky budou přičteny vždy ve lhůtě do 14 dní od zakoupení služby (letenky) a jejich platnost je 12 měsíců. Platnost se prodlužuje nakoupením další služby (letenky). V případě storna letenky po započtení Zlaťáků se tyto také odečtou.  

4.2 Člen Věrnostního programu LETUŠKA.CZ má také možnost získat bonusový kupón prostřednictvím udělováním produktových recenzí na stránkách jako je Google, Seznam a další. Člen Věrnostního programu LETUŠKA.CZ, který zakoupí službu (letenky) v provozovně ASIANA nebo na Stránkách, může získat kupón v hodnotě 100,- Kč za každou recenzi jím zakoupené služby (letenky). Možný nárok získá majitel účtu zasláním e-mailu na adresu zlataky@letuska.cz ve lhůtě do 14 dní od uveřejnění recenze. Jedna zakoupená služba (letenky) může být zdrojem maximálně 2 recenzí, tedy 200,- Kč.   

4.3 Majitel účtu se může o stavu nasbíraných Zlaťáků kdykoliv informovat ve svém uživatelském účtu moje.letuska.cz. Zlaťáky nemají žádnou tržní hodnotu a jsou nepřevoditelné. 

5 – PRINCIP VYUŽITÍ ZLAŤÁKŮ 

Nasbírané Zlaťáky je možné v zákaznickém účtu na moje.letuska.cz proměnit na kupón pro nákup produktů na shop.letuska.cz. Platnost kupónu je omezena na 12 měsíců. Kupón nemůže být v žádném případě postoupen jiné osobě, vyměněn nebo prodán. Kupón není možné směnit za peníze.  

6 – ZODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ASIANA 

ASIANA nezodpovídá za ztráty a škody jakékoliv povahy vztahující se k Věrnostnímu programu LETUŠKA.CZ, jako jsou škody způsobené např. zpožděním, špatnou distribucí, problémy připojení k internetu a jakýmikoliv dalšími událostmi mimo kontrolu společnosti ASIANA. 

7 – ZMĚNA ÚDAJŮ 

Veškeré změny uvedených informací musí být oznámeny: 

  • Přes přihlášení zákazníka na svůj osobní účet na Stránkách, 

  • e-mailem na adresu: zlataky@letuska.cz

Zákazník zaručuje přesnost a aktuálnost podaných informací a pouze on bude odpovědný za údaje chybné, nekompletní nebo neaktuální. 

8 – ZTRÁTA PŘÍSTUPU K E-MAILOVÉMU ÚČTU 

V případě ztráty přístupu k e-mailovému účtu by měl majitel tuto skutečnost oznámit společnosti ASIANA v co nejkratší době. ASIANA nezodpovídá za zneužití e-mailového účtu zákazníka. Účet bude obnoven v součinnosti zákazníka a technickým zástupcem ASIANA.   

9 – ZNEUŽITÍ ČLENSTVÍ V PROGRAMU 

Zneužití členství v programu znamená jakékoliv použití členského účtu, s výjimkou použití uvedených v těchto Všeobecných podmínkách, a to včetně použití členského účtu pro nákup služeb (letenky a doplňkové služby) za účelem dalšího prodeje, a nikoliv pro osobní potřebu. Dále vrácení zakoupených služeb (letenky) pouze za účelem připsání Zlaťáků a jejich využití před jejich odečtem. Veškerá zneužití Věrnostního programu jeho členem nebo třetí osobou nakládající s účtem člena programu povedou k zrušení členského účtu. Zlaťáky získané v rozporu s těmito platnými Všeobecnými podmínkami nebo neoprávněným a/nebo podvodným použitím účtu budou bez jakékoliv náhrady odebrány. V případě zneužití členství a neoprávněného uplatnění věrnostního kupónu má ASIANA právo požadovat vrácení odpovídající finanční částky. 

11 – ZMĚNA NEBO UKONČENÍ VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU LETUŠKA.CZ 

ASIANA si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo ukončit systém věrnostních Zlaťáků bez udání důvodu a bez náhrady. ASIANA si vyhrazuje právo upravovat kritéria pro získávání Zlaťáků bez udání důvodu a bez náhrady. Členové programu souhlasí s tím, že Všeobecné podmínky Věrnostního programu LETUŠKA.CZ mohou být kdykoliv upraveny. Členové programu budou společností ASIANA informováni o těchto změnách všemi vhodnými prostředky. 

12 – ZASÍLÁNÍ E-MAILŮ TÝKAJÍCÍCH SE VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU 

ASIANA si vyhrazuje právo zasílat členům Věrnostního programu informativní e-maily týkající se aktualit a/nebo změn podmínek Věrnostního programu. 

13 – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Informace o ochraně osobních údajů naleznete v našich Zásadách zpracování osobních údajů, dostupných na https://www.letuska.cz/ochrana-osobnich-udaju

14 – VZTAHY, PRÁVA, POVINNOSTI 

Věrnostní program LETUŠKA.CZ a všechny vztahy, práva a povinnosti vznikající na jeho základě se řídí českým právem. Případné spory budou podléhat jurisdikci obecných českých soudů. 

 

Platnost od 1. 7. 2023