Pokud se chystáte do Jižní Ameriky, studujte španělštinu

V Evropě se se španělštinou setkáte pochopitelně ve Španělsku. Uslyšíte ji vedle portugalštiny i ve většině států Jižní a Střední Ameriky a v Rovníkové Guineji, velmi rozšířená je také ve Spojených státech, na Filipínách a v mnoha dalších zemích světa. V USA například patří španělština mezi šest úředních jazyků a mluví jí okolo 10 % obyvatelstva, tedy přibližně 30 milionů. Pokud máte zájem se naučit správný přízvuk, doporučujeme vycestovat do zahraničí a zvolit jazykový pobyt v zemi, kde žijí rodilí mluvčí. Absolvujete jazykový kurz španělštiny a můžete díky tomu navštívit řadu exotických zemí – Peru, Kostariku, Dominikánskou republiku a mnoho dalších.  

Obrácený vykřičník a vlnovka, to jsou zvláštnosti španělštiny

Španělština podle zkušeností lektorů není těžká, výslovnost se zhruba podobá češtině. Některé úkazy vás ale mohou překvapit – například použití obrácených otazníků a vykřičníků, které uvidíte na začátku rozkazovacích nebo tázacích vět. Ve španělštině se také nepíše háček jako v češtině, ale vlnovka. Ta se vyskytuje i v ostatních jazycích, kterými se hovoří na Iberském poloostrově – portugalština, katalánština, galicijština a baskičtina.

Nabídka kurzů

Chcete si zvolit k angličtině druhý jazyk? Naším tipem je španělština – jazyk, kterým ve světě mluví asi 400 milionů lidí, což je víc, než hovoří anglicky. Podle odborníků bude zájem o španělštinu vytrvale stoupat.