Důležité upozornění k aktuální situaci s COVID-19

Důležité upozornění k aktuální situaci

Podmínky ke vstupu do jednotlivých zemí MZV průběžně aktualizuje na webových stránkách příslušných zastupitelských úřadů ČR a jejich přehled najdete zde.

Aktualizace 3. 8. 2020

S účinností od 01. 08. 2020 musí mít všechny osoby starší 12 let, které cestují do/z Dubaje nebo v Dubaji pouze přestupují negativní osvědčení na COVID-19. Testy musí být provedeny maximálně 96 hodin před odletem. Berte prosím na vědomí i další vládní vstupní omezení do příslušných destinací, které je třeba dodržovat. Další informace týkající se vstupních požadavků pro cesty do Dubaje naleznete zde.

COVID-Waiver

Jelikož chce letecká společnost Emirates cestujícím umožnit rezervaci s pocitem klidu a bezpečí, byla flexibilní pravidla pro nakládání s letenkami Emirates prodloužena a nově se vztahují na všechny letenky vystavené do 31. 08. 2020, kde existuje alespoň jeden letový kupón s odletem do 30. 11. 2020. Aktuální informace naleznete zde.

Pojištění pro případ onemocnění COVID-19

Emirates jako první letecká společnost na světě nově nabízí všem svým cestujícím pojištění pro případ onemocnění COVID-19, a to zcela zdarma. Pojištění je k dispozici s okamžitou platností pro všechny cesty do 31. 10. 2020 (první úsek cesty musí být dokončen do 31. 10. 2020) je platné po dobu 31 dní od data nástupu cesty (cestující může pojištění využít po celou dobu trvání pojištění a to i tehdy, pokud pokračují do jiné destinace). Více informací naleznete zde.

Podmínky ke vstupu do jednotlivých zemí MZV průběžně aktualizuje na webových stránkách příslušných zastupitelských úřadů ČR a jejich přehled najdete zde.

Aktualizace 16. 7. 2020

Aktualizace vstupních podmínek:

Řecko

 • Všichni cestující směřující do Řecka musí nejpozději 48 hodin před odbavením vyplnit registrační formulář dostupný na travel.gov.gr. Pokud si cestující zakoupí letenku / zájezd méně než 48 h před odletem je nutné provést registraci, co nejdříve po zakoupení. 
 • S platností od 9. 7. 2020 je vyplnění elektronického formuláře povinné a je nutné provést registraci nejpozději do 24 h před odletem. Zaregistrovaní cestující obdrží QR kód, kterým se musí v elektronické nebo tištěné podobě prokázat po příletu do Řecka, v opačném případě hrozí cestujícímu pokuta ve výši 500 €.
 • Řecko od dnešního dne zpřísnilo kontroly při vstupu a cestující bez QR kódu (nebo alespoň potvrzujícího e-mailu) již nevpustí do země. Proto od dnešního dne nebude cestující bez QR kódu (nebo alespoň potvrzujícího e-mailu) akceptován k přepravě.

Podmínky ke vstupu do jednotlivých zemí MZV průběžně aktualizuje na webových stránkách příslušných zastupitelských úřadů ČR a jejich přehled najdete zde.

Aktualizace 9. 7. 2020

Aktualizace vstupních podmínek:

Řecko

 • Všichni cestující směřující do Řecka musí nejpozději 48 hodin před odbavením vyplnit registrační formulář dostupný na travel.gov.gr. Pokud si cestující zakoupí letenku / zájezd méně než 48 h před odletem je nutné provést registraci, co nejdříve po zakoupení. 
 • S platností od 9. 7. 2020 je vyplnění elektronického formuláře povinné a je nutné provést registraci nejpozději do 24 h před odletem. Zaregistrovaní cestující obdrží QR kód, kterým se musí v elektronické nebo tištěné podobě prokázat po příletu do Řecka, v opačném případě hrozí cestujícímu pokuta ve výši 500 €.

Aktualizace 2. 7. 2020

Aktualizace vstupních podmínek do následujících destinací:

Řecko

 • Všichni cestující směřující do Řecka musí nejpozději 48 hodin před odbavením vyplnit registrační formulář dostupný na travel.gov.gr. Pokud si cestující zakoupí letenku / zájezd méně než 48 h před odletem je nutné provést registraci, co nejdříve po zakoupení. Zaregistrovaní cestující obdrží QR kód, kterým se musí v elektronické nebo tištěné podobě prokázat po příletu do Řecka.

Španělsko

 • Všichni cestující směřující do Španělska musí před odletem vyplnit registrační formulář dostupný na www.spth.gob.es nebo v aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Zaregistrovaní cestující obdrží QR kód, kterým se musí v elektronické nebo tištěné podobě prokázat po příletu do Španělska.
 • Do 31. 7. 2020 je akceptováno předložení vytištěného vyplněného formuláře.

Sardinie (Itálie)

 • Všichni cestující, kteří míří na Sardinii (Cagliari), musí před odletem vyplnit registrační formulář dostupný na webových stránkách tamního úřadu.
 • Po registraci cestující emailem obdrží potvrzení, které společně s požadovanými cestovními doklady předloží při odbavení.
 • Potvrzení musí být vyplněno pouze elektronicky.

Přehled podmínek ke vstupu do jednotlivých zemích najdete zde.

Kompletní a pravidelně aktualizovaný seznam obnovených přímých leteckých spojení naleznete zde

Aktualizace 29. 6. 2020

Podmínky ke vstupu do jednotlivých zemí MZV průběžně aktualizuje na webových stránkách příslušných zastupitelských úřadů ČR a jejich přehled přinášíme níže.

MZV upozorňuje, že při cestách do zahraničí je nutno se informovat o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních dané země. 

Od 15. 6. 2020 MZV ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti během cest do států EU a schengenského prostoru s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (označených zeleně a oranžově na tzv. Semaforu).

MZV i nadále doporučuje cestovat do  zemí s vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 a ostatních zemí světa (označených červeně a neoznačených žádnou barvou na tzv. Semaforu jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci, z důvodů rozsáhlých restriktivních opatření  a výrazných komplikací v dopravě. 

Přehled podmínek ke vstupu do jednotlivých zemích najdete zde.

Kompletní a pravidelně aktualizovaný seznam obnovených přímých leteckých spojení naleznete zde

Povinnost registrace při vstupu do Řecka.

V sobotu byla řeckými úřady vydána informace o povinnosti registrování při vstupu do Řecka. Registraci je nutno vyplnit 48 před odletem. Více informací a odkaz na registraci naleznete zde.

Aktualizace 16. 6. 2020

Letiště Praha má potvrzené obnovené letecké spojení do celkem 55 destinací, jedná se již o přibližně třetinu loňského provozu

Již celkem 17 leteckých společností oznámilo svůj záměr začít znovu provozovat přímá letecká spojení z Letiště Václava Havla Praha. Jedná se konkrétně o 55 destinací, z nichž deset je už v provozu. Díky intenzívním jednáním Letiště Praha s leteckými společnostmi by se seznam destinací mohl v následujících týdnech dále rozšiřovat.

Mezi již oznámenými linkami jsou také tři zcela nové. Jedná se o linky do Varny a Tirany provozované leteckou společností Wizz Air a o linku ČSA na londýnské letiště Heathrow.

Na konci tohoto týdne bude mít Letiště Václava Havla Praha v provozu přímá letecká spojení do celkem 17 destinací provozovaných 12 leteckými společnostmi. Cestující však musí i nadále věnovat zvýšenou pozornost podmínkám pro vycestování, které stanovují vlády jednotlivých zemí, a to nejen na straně své domovské země, ale také na straně zemí, kam cestují.

Kompletní a pravidelně aktualizovaný seznam obnovených přímých leteckých spojení naleznete zde

Na Letišti Václava Havla Praha zároveň platí celá řada ochranných opatření, která mají zabránit riziku šíření nemoci a zajistit zdraví a bezpečnost cestujících. Mezi opatření patří například zajištění bezpečných rozestupů, zvýšená dezinfekce všech frekventovaných prostor, instalace průhledných plastových bariér na odbavovacích a informačních přepážkách nebo opatření k eliminaci nadměrné kumulace cestujících. Velmi odpovědně letiště přistupuje také k edukaci všech svých zaměstnanců i cestujících. Těm je v prostorách celého letiště k dispozici více než 250 nádob s dezinfekcí. Cestující ke svému odbavení na let mohou také využít online aplikace a samoobslužná zařízení, díky kterým nemusí přijít do kontaktu se zaměstnancem letiště.

Kompletní seznam ochranných opatření na Letišti Václava Havla Praha naleznete opět zde.  

Aktualizace 2. 6. 2020

Vláda na svém jednání 1. června 2020 schválila mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, které stanovuje rozdělení států Evropské unie a dalších států schengenského prostoru do tří kategorií. Podle dat Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) budou země označeny zelenou, oranžovou nebo červenou barvou dle rizika nákazy.

Bližší informace najdete zde a na stránkách MZV ČR.

Aktualizace 11. 5. 2020

Informace pro cestující, kterých se týká aktuální opatření vlády ČR
Nařízení vlády platné od 11. 5. 2020*: 

 • Zákaz vstupu na území České republiky pro všechny přilétající cizince (turisté), s výjimkou cizinců s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území ČR. Nově mohou na území ČR vstoupit také po splnění platných podmínek občané EU prokazatelně za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo studia na vysoké škole.
 • Občané ČR, občané EU a cizinci s přechodným nebo trvalým pobytem, kteří vstoupí na území České republiky, mohou při překročení hranic předložit potvrzení o absolvování testu na přítomnost onemocnění COVID-19 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny, test si zajišťuje osoba na vlastní náklady. Jinak bude osobám po vstupu nařízena povinná čtrnáctidenní karanténa, pokud nestanoví výjimky jinak.
 • Občané ČR, občané EU a cizinci s přechodným nebo trvalým pobytem v ČR, ale i cizinci (turisté) mohou vycestovat a opustit Českou republiku.

*Pro seznámení se s výjimkami a všemi podmínkami ohledně cestování navštivte webové stránky Ministerstva vnitra ČR nebo si stáhněte aktuální popis situace a omezení

Aktuální provozní informace od Letuska.cz najdete zde.

Aktualizace 23. 4. 2020

Převážná většina zrušených letů přinesla leteckým společnostem obrovský objem stornovaných letenek. Dopravci přešli od finančního plnění za zrušené lety k jejich náhradě poukazy. Je to prozatímní a oboustranně výhodné řešení. Finanční plnění pro většinu leteckých společností je za současné situace nereálné. Ke konsolidaci bude docházet postupně a tedy i nároky cestujících budou vypořádávány v té či jiné podobě postupně. Doporučujeme tento stav vnímat jako mimořádný a nezhoršovat jej aktivitou a nátlakem,  neboť neexistuje ideální řešení.
Vaše cestovní kancelář s leteckými dopravci komunikuje a dělá vše proto, aby cestující byl uspokojen v maximální možné míře. Také cestovní kancelář je zahlcena žádostmi o refundace. Trpělivost a vzájemná empatie nám všem pomohou tuto situaci překonat.

Aktualizace 8. 4. 2020

Od 7. dubna 2020 po dobu trvání nouzového stavu jsou všichni občané, kteří se vracejí do České republiky, povinni předem oznámit datum a způsob repatriace zastupitelskému úřadu České republiky příslušnému pro zemi, ze které odjíždějí vyplněním online formuláře.

Aktualizace 7. 4. 2020

Vážení klienti,
 
letadla přestala brázdit oblohu, hranice jsou neprodyšné. V nouzovém stavu se nacházejí letecké společnosti a všichni, kdo vám poskytují svoje služby na vašich cestách.
ASIANA/Letuška.cz je vaše cestovní kancelář a nepřestává o vás pečovat.
 
Víte o tom, že v okamžiku vystavení  letenky je platba za ni hned připsána letecké společnosti? V době před pandemií platila pravidla a podmínky pro stornování letenek. Tam, kde to tarif umožňoval, se obráceným směrem a v příslušném termínu dostaly peníze zpátky k cestovní kanceláři a následně k vám. Toto je minulost.
 
Letecké společnosti téměř ze dne na den byly nuceny zrušit lety a zahájit zpracování obrovského množství zrušených  letů. My jsme prostředníkem mezi nimi a vámi. Tento proces nemůže být automatizovaný, je podmíněn autorizací každé vratky a v takovém množství není realizovatelný v krátkém čase. Letecké společnosti začaly postupně nahrazovat původní podmínky novými pravidly a pak zase dalšími. Patří mezi ně náhradní vouchery a dlouhá doba splatnosti. Vaše peníze za letenku nyní uvázly v tomto procesu. Cesta k nim vyžaduje náročné zpracování ze strany vaší cestovní kanceláře ASIANA/Letuška.cz. Všichni naši operátoři pracují v nepřetržitém provozu a bojují za vaše peníze.
 
Za zpracování refundace a vystavení dobropisu účtujeme administrativní poplatek 245 Kč (pokud to aktuální podmínky dopravce umožňují). Servisní poplatek za dříve vystavenou letenku je nevratný.

Snížený servisní poplatek 245 Kč účtujeme za zajištění náhradního odloženého letu při využití poukazu/voucheru, který pro vás v těchto dnech vystavujeme zdarma.
 
ASIANA/LETUŠKA.CZ, váš dodavatel cestovních služeb, o vás nepřestává pečovat.
 

Aktualizace 1. 4. 2020

Pokud potřebujete stornovat svůj let zakoupený online na letuska.cz, poprosíme vás o kontaktování přes emailovou adresu letuska@letuska.cz, pro ostatní případy využijte adresu info@letuska.cz. Pro zvýšení přehlednosti vás prosíme využít pouze tuto emailovou adresu a nekombinovat s formuláři nebo vzkazy na sociálních sítích. Všechny požadavky zpracováváme postupně s prioritou na případy spadající do lhůty 72 hodin před cestou. 

Aktualizace 20. 3. 2020

Překotně se vyvíjející situace v naší zemi i v celém světě nás staví před nové výzvy a situace. Všichni jsme zaskočeni ochromenou vzdušnou i pozemní dopravou, karanténou vyhlášenou v Evropě i v jiných částech planety. Významná část aktivit a plánů na všech úrovních společenského a hospodářského života dostává trhliny.

Společnost ASIANA, provozovatel letenkového portálu Letuška.cz, patří mezi největší tuzemské prodejce letenek a současným stavem je postižena zásadně. Od konce února 2020 se začaly rušit aktuální lety a nyní se zrušily všechny lety na dohlednou dobu. Operátoři jsou přetíženi zpracováváním zrušených a průběžně rušených letů. Včera urgentně vystavené návratové letenky, dnes zrušené lety. Všichni ve firmě jsou zapojeni do řešení tisíců žádostí o refundace. Zpracovávají se postupně. Daná situace vyžaduje vzájemnou toleranci. Pevně věříme, že se v dohledné době vše vrátí k normálu.

Cestujícím, kterým byl aktuálně zrušen let, nebo jsou aktuálně dotčeni nařízeními o zákazu vstupu do jednotlivých států, doporučujeme, aby nás bezodkladně kontaktovali. V souladu s IATA rezolucí 830d vás ubezpečujeme, že všechny kontakty na cestující jsou leteckým společnostem zpřístupněny, aby v těchto nenadálých situacích mohly také účinně reagovat. V rámci možností se vynasnažíme být maximálně nápomocni.

Toto je mimořádné období

Nejnovější vývoj vedl nejen ke snížení poptávky po letenkách, ale mnoho zemí také změnilo své vstupní předpisy. Proto musí letecké společnosti pravidelně upravovat letové řády. Pokud bude vaše rezervace ovlivněna, žádáme vás o porozumění.

Zkontrolujte si prosím aktuální stav svých letů na webových stránkách dopravce.

Jak nás kontaktovat?

Zažíváme nebývalý nápor na naše call-centrum. Snažíme se být maximálně nápomocni. Čekací doba na call-centru ovšem může v současné době být velmi dlouhá. Žádáme vás proto o laskavé porozumění a využití kontaktování pomocí emailu nebo formuláře, které s maximálním nasazením odbavujeme. Velmi efektivní cesta může být i přímé kontaktování dopravce. 

Kamenné pobočky

Z důvodu ochrany zdraví klientů a zaměstnanců dočasně uzavíráme naše provozovny. Znovuotevření budeme koordinovat s novými nařízeními naší vlády. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailů nebo telefonicky. Děkujeme za pochopení.

Rezervace letenek v době uzavření hranic

Informace pro cestující, kterých se týká aktuální opatření vlády ČR.
Nařízení vlády platné od 16. 3. 2020:

- zákaz vstupu na území České republiky pro všechny přilétající cizince, s výjimkou cizinců s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky
- zákaz vycestovat všem občanům České republiky; cizí státní příslušníci s trvalým pobytem v České republice nebo cizinci s přechodným pobytem v České republice nad 90 dnů mohou opustit Českou republiku bez možnosti návratu během nouzového stavu

Pro seznámení se s výjimkami z omezení cestování navštivte webové stránky Ministerstva vnitra ČR.