Důležité upozornění k aktuální situaci s COVID-19

Důležité upozornění k aktuální situaci

Aktualizace 11. 5. 2020

Informace pro cestující, kterých se týká aktuální opatření vlády ČR
Nařízení vlády platné od 11.5.2020*: 

  • Zákaz vstupu na území České republiky pro všechny přilétající cizince (turisté), s výjimkou cizinců s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území ČR. Nově mohou na území ČR vstoupit také po splnění platných podmínek občané EU prokazatelně za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo studia na vysoké škole.
  • Občané ČR, občané EU a cizinci s přechodným nebo trvalým pobytem, kteří vstoupí na území České republiky, mohou při překročení hranic předložit potvrzení o absolvování testu na přítomnost onemocnění COVID-19 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny, test si zajišťuje osoba na vlastní náklady. Jinak bude osobám po vstupu nařízena povinná čtrnáctidenní karanténa, pokud nestanoví výjimky jinak.
  • Občané ČR, občané EU a cizinci s přechodným nebo trvalým pobytem v ČR, ale i cizinci (turisté) mohou vycestovat a opustit Českou republiku.

*Pro seznámení se s výjimkami a všemi podmínkami ohledně cestování navštivte webové stránky Ministerstva vnitra ČR nebo si stáhněte aktuální popis situace a omezení

Aktuální provozní informace od Letuska.cz najdete zde.

Aktualizace 23. 4. 2020

Převážná většina zrušených letů přinesla leteckým společnostem obrovský objem stornovaných letenek. Dopravci přešli od finančního plnění za zrušené lety k jejich náhradě poukazy. Je to prozatímní a oboustranně výhodné řešení. Finanční plnění pro většinu leteckých společností je za současné situace nereálné. Ke konsolidaci bude docházet postupně a tedy i nároky cestujících budou vypořádávány v té či jiné podobě postupně. Doporučujeme tento stav vnímat jako mimořádný a nezhoršovat jej aktivitou a nátlakem,  neboť neexistuje ideální řešení.
Vaše cestovní kancelář s leteckými dopravci komunikuje a dělá vše proto, aby cestující byl uspokojen v maximální možné míře. Také cestovní kancelář je zahlcena žádostmi o refundace. Trpělivost a vzájemná empatie nám všem pomohou tuto situaci překonat.

Aktualizace 8. 4. 2020

Od 7. dubna 2020 po dobu trvání nouzového stavu jsou všichni občané, kteří se vracejí do České republiky, povinni předem oznámit datum a způsob repatriace zastupitelskému úřadu České republiky příslušnému pro zemi, ze které odjíždějí vyplněním online formuláře.

Aktualizace 7. 4. 2020

Vážení klienti,
 
letadla přestala brázdil oblohu, hranice jsou neprodyšné. V nouzovém stavu se nacházejí letecké společnosti a všichni, kdo vám poskytují svoje služby na vašich cestách.
ASIANA/Letuška.cz je vaše cestovní kancelář a nepřestává o vás pečovat.
 
Víte o tom, že v okamžiku vystavení  letenky je platba za ni hned připsána letecké společnosti? V době před pandemií platila pravidla a podmínky pro stornování letenek. Tam, kde to tarif umožňoval, se obráceným směrem a v příslušném termínu dostaly peníze zpátky k cestovní kanceláři a následně k vám. Toto je minulost.
 
Letecké společnosti téměř ze dne na den byly nuceny zrušit lety a zahájit zpracování obrovského množství zrušených  letů. My jsme prostředníkem mezi nimi a vámi. Tento proces nemůže být automatizovaný, je podmíněn autorizací každé vratky a v takovém množství není realizovatelný v krátkém čase. Letecké společnosti začaly postupně nahrazovat původní podmínky novými pravidly a pak zase dalšími. Patří mezi ně náhradní vouchery a dlouhá doba splatnosti. Vaše peníze za letenku nyní uvázly v tomto procesu. Cesta k nim vyžaduje náročné zpracování ze strany vaší cestovní kanceláře ASIANA/Letuška.cz. Všichni naši operátoři pracují v nepřetržitém provozu a bojují za vaše peníze.
 
Za zpracování refundace a vystavení dobropisu účtujeme administrativní poplatek 245 Kč (pokud to aktualní podmínky dopravce umožňují). Servisní poplatek za dříve vystavenou letenku je nevratný.

Snížený servisní poplatek 245 Kč účtujeme za zajištění náhradního odloženého letu při využití poukazu/voucheru, který pro vás v těchto dnech vystavujeme zdarma.
 
ASIANA/LETUŠKA.CZ , váš dodavatel cestovních služeb, o vás nepřestává pečovat.
 

Aktualizace 1. 4. 2020

Pokud potřebujete stornovat svůj let zkoupený online na letuska.cz, poprosíme vás o kontaktování přes emailovou adresu letuska@letuska.cz, pro ostatní případy využijte adresu info@letuska.cz. Pro zvýšení přehlednosti vás prosíme využít pouze tuto emailovou adresu a nekombinovat s formuláři nebo vzkazy na sociálních sítích. Všechny požadavky zpracováváme postupně s prioritou na případy spadající do lhůty 72 hodin před cestou. 

Aktualizace 20. 3. 2020

Překotně se vyvíjející situace v naší zemi i v celém světě nás staví před nové výzvy a situace. Všichni jsme zaskočeni ochromenou vzdušnou i pozemní dopravou, karanténou vyhlášenou v Evropě i v jiných částech planety. Významná část aktivit a plánů na všech úrovních společenského a hospodářského života dostává trhliny.

Společnost ASIANA, provozovatel letenkového portálu Letuška.cz, patří mezi největší tuzemské prodejce letenek a současným stavem je postižena zásadně. Od konce února 2020 se začaly rušit aktuální lety a nyní se zrušily všechny lety na dohlednou dobu. Operátoři jsou přetíženi zpracováváním zrušených a průběžně rušených letů. Včera urgentně vystavené návratové letenky, dnes zrušené lety. Všichni ve firmě jsou zapojeni do řešení tisíců žádostí o refundace. Zpracovávají se postupně. Daná situace vyžaduje vzájemnou toleranci. Pevně věříme, že se v dohledné době vše vrátí k normálu.

Cestujícím, kterým byl aktuálně zrušen let, nebo jsou aktuálně dotčeni nařízeními o zákazu vstupu do jednotlivých států, doporučujeme, aby nás bezodkladně kontaktovali. V souladu s IATA rezolucí 830d vás ubezpečujeme, že všechny kontakty na cestující jsou leteckým společnostem zpřístupněny, aby v těchto nenadálých situacích mohly také účinně reagovat. V rámci možností se vynasnažíme být maximálně nápomocni.

Toto je mimořádné období

Nejnovější vývoj vedl nejen ke snížení poptávky po letenkách, ale mnoho zemí také změnilo své vstupní předpisy. Proto musí letecké společnosti pravidelně upravovat letové řády. Pokud bude vaše rezervace ovlivněna, žádáme vás o porozumění.

Zkontrolujte si prosím aktuální stav svých letů na webových stránkách dopravce.

Jak nás kontaktovat?

Zažíváme nebývalý nápor na naše call-centrum. Snažíme se být maximálně nápomocni. Čekací doba na call-centru ovšem může v současné době být velmi dlouhá. Žádáme vás proto o laskavé porozumění a využití kontaktování pomocí emailu nebo formuláře, které s maximálním nasazením odbavujeme. Velmi efektivní cesta může být i přímé kontaktování dopravce. 

Kamenné pobočky

Z důvodu ochrany zdraví klientů a zaměstnanců dočasně uzavíráme naše provozovny. Znovuotevření budeme koordinovat s novými nařízeními naší vlády. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailů nebo telefonicky. Děkujeme za pochopení.

Rezervace letenek v době uzavření hranic

Informace pro cestující, kterých se týká aktuální opatření vlády ČR.
Nařízení vlády platné od 16. 3. 2020:

- zákaz vstupu na území České republiky pro všechny přilétající cizince, s výjimkou cizinců s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky
- zákaz vycestovat všem občanům České republiky; cizí státní příslušníci s trvalým pobytem v České republice nebo cizinci s přechodným pobytem v České republice nad 90 dnů mohou opustit Českou republiku bez možnosti návratu během nouzového stavu

Pro seznámení se s výjimkami z omezení cestování navštivte webové stránky Ministerstva vnitra ČR.